Unijny budżet na 2011 rok przyjęty

Parlament Europejski przyjął w dniu dzisiejszym budżet na 2011 rok. Impas w sprawie budżetu na 2011 r. trwał od listopada, kiedy Rada UE i Parlament nie osiągnęły porozumienia na temat kwestii politycznych związanych z budżetem UE. Brak porozumienia groził wprowadzeniem prowizorium budżetowego, opartego na planie wpływów i wydatków na rok 2010.

Rządy 27 krajów członkowskich, a także Parlament Europejski, zatwierdzając budżet na rok 2011, wysłali silny sygnał do wszystkich obywateli: w Europie chodzi przede wszystkim o zmaganie się z konkretnymi sprawami, a nie o próbę sił między instytucjami!
Oprócz tego wysłaliśmy silniejszy sygnał do rynków handlowych na całym świecie: mimo trudnej sytuacji gospodarczej, pomimo podziałów narodowych, jeśli dotknie nas kryzys, Europa działa w jedności!
Ponieważ kwestie takie jak energia, ochrona środowiska, klimat, handel, rozwój i stabilizacja finansowa lepiej rozpatrywać na poziomie europejskim niż narodowym, ten budżet był niezbędny, abyśmy mogli rozpocząć rok wyposażeni w odpowiednie narzędzia. To umożliwi nam dalsze inwestowanie w przyszłość Unii, stosując środki służące zwiększeniu wzrostu gospodarczego i zatrudnienia
, powiedział w Strasburgu komisarz ds. budżetu i planowania finansowego Janusz Lewandowski.

  

 

mld euro

% budżetu całkowitego

Zmiana w % w stosunku do 2010 r.

 

Środki na zobowiązania

Środki na płatności

 

Środki na zobowiązania

Środki na płatności

1. Trwały wzrost:

64,5

53,3

45,5%

0,4%

11,8%

Konkurencyjność

13,5

11,6

9,5%

-9,0%

2,7%

Spójność

51,0

41,7

36,0%

3,2%

14,6%

2. Zarządzanie zasobami naturalnymi i ich ochrona

58,7

56,4

41,3%

-1,4%

-3,0%

Pomoc bezpośrednia i wydatki związane z rynkiem

42,9

42,8

30,2%

-2,1%

-2,1%

Rozwój obszarów wiejskich, środowisko naturalne, rybołówstwo

15,7

13,5

11,1%

0,7%

-5,6%

3. Obywatelstwo, wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość

1,8

1,5

1,3%

8,0%

3,5%

Wolność, bezpieczeństwo i sprawiedliwość

1,1

0,8

0,8%

13,2%

10,2%

Obywatelstwo

0,7

0,6

0,5%

0,3%

-3,9%

4. Unia Europejska jako partner na arenie międzynarodowej

8,8

7,2

6,2%

7,5%

-6,9%

5. Administracja

8,1

8,1

5,7%

2,2%

2,2%

z tego Komisja

3,3

3,3

2,3%

-9,2%

-9,3%

Zobowiązania łącznie

141,8

126,5

100,0%

0,2%

2,9%

W % DNB UE-27

1,13%

1,01%