Unijna pomoc dla branży mleczarskiej

Komisja Europejska ogłosiła przedłużenie tzw. środków siatki bezpieczeństwa dla sektora mleczarskiego do 2016 r.

Środki, które przyjęła KE dotyczą publicznego zakupu interwencyjnego oraz dopłat do prywatnego przechowywania dla masła oraz odtłuszczonego mleka w proszku (OMP). Takie rozwiązanie występuje już na rynku. Podjęta przez KE decyzja powoduje, że obowiązujące obecnie instrumenty pomocy dla sektora mleczarskiego zostaną przedłużone na okres od 1 października 2015 r. do 29 lutego 2016 r.

Przyjęty system, w przypadku skupu interwencyjnego, polega na zakupie przez władze wyznaczonych produktów po określonej z góry cenie, do maksymalnego, określonego przez KE wolumenu 109 tys. t dla OMP oraz 50 tys. t dla masła. Taki zakup dotyczy produktów spełniających minimalne wymagania dot. jakości. W momencie, gdy określone powyżej wielkość zostaną wyczerpane, skup będzie kontynuowany, ale w oparciu o przetarg. Zakupione ilości odtłuszczonego mleka w proszku oraz masła trafią z powrotem na rynek, gdy KE uzna, że sytuacja uległa poprawie i ceny produktów powróciły do normalnego poziomu.
Prywatne przechowywanie polega natomiast na wycofaniu na określony z góry czas danych produktów z rynku. W zamian za to władze przydzielają pomoc finansową podmiotom, które przechowują daną partię produktów. Od września 2014 r. do chwili obecnej w ramach prywatnego przechowania do magazynów dostarczono ok. 108,6 tys. t masła i 40 tys. t OMP, a 1,176 t odtłuszczonego mleka w proszku zostało zakupione na rynku w ramach skupu interwencyjnego.

Obecne przedłużenie obowiązywania tzw. siatki bezpieczeństwa dla produktów mlecznych związane jest z niekorzystną sytuacją na rynku i utrzymującym się embargo nałożonym przez Rosję.

Według danych KE, popyt na mleko i przetwory mleczne na świecie osłabł w okresie 2014 r. i w pierwszej połowie 2015 r. Głównym czynnikiem, który przyczynił się do takiej sytuacji, był spadek importu z Chin. Również działania podjęte przez Rosję dotyczące przedłużenia ograniczeń w handlu na wiele produktów rolno-spożywczych, w tym produktów mlecznych, do sierpnia 2016 r., wpłynęły na spadki cen. Biorąc pod uwagę obecną sytuację na rynku KE przewiduje, że ceny mleka oraz produktów mlecznych w kolejnych miesiącach utrzymają się na stosunkowo niskim poziomie.

Renata Struzik, za: FAMMU/FAPA