Umowy na utylizację padłych zwierząt gospodarskich zawarte

W dniach 24 i 25 stycznia 2008 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa podpisała z ośmioma zakładami przetwórczymi i jedną spalarnią zwłok padłych zwierząt umowy dotyczące finansowania lub dofinansowania ponoszonych przez producenta rolnego kosztów zbioru, transportu i unieszkodliwienia padłych zwierząt gospodarskich w 2008 r. Są to następujące zakłady: (P.W. UTIRES sp.z o.o, HETMAN Sp.z o.o FARMUTIL S.A., SARIA MAŁOPOLSKA, PROMAROL – PLUS, AMBA S.A., Z.U.Lucyna Pierzchlewicz, W.M.Z. B.Rakowska, STRUGA S.A). N

<br<Z pozostałymi dwoma firmami umowy zostaną podpisane 30 stycznia br. (Bakutil Sp.J , Profet Sp. z o.o.). Treść umowy została uzgodniona ze Związkiem Pracodawców Przemysłu Utylizacyjnego. Pomocą Agencji objęty jest obszar całego kraju. Maksymalna cena zbioru, transportu i unieszkodliwienia zwierząt może wynieść w przypadku szt. dużej – 304,01 zł, szt. małej 181,98 zł, świni przelicz. 168,24 zł. Agencja opłaca w 100% ponoszony przez producenta rolnego koszt zbioru i transportu wszystkich padłych zwierząt i koszt unieszkodliwiania bydła, które ukończyło 24 miesiąc życia, a w przypadku owiec i kóz, zwierzę, które ukończyło 12 miesiąc życia.

Natomiast za unieszkodliwienie bydła poniżej 24 miesiąca życia, owiec i kóz poniżej 12 miesiąca życia oraz świń i koni niezależnie od ich wieku Agencja dopłaca 75% tego kosztu. Producent rolny powinien zapłacić w przypadku bydła w wieku od 12 do 24 miesiąca życia i koni powyżej 12 miesiąca życia – 43,58 zł, a przypadku pozostałych zwierząt -13,07 zł, natomiast na obszarze województw lubelskiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego odpowiednio 43,34 zł i 12,84 zł.

W przypadku producentów rolnych będących płatnikami podatku VAT, Agencja nie finansuje podatku VAT za wykonanie usługi w zakresie zbioru, transportu i unieszkodliwiania padłych zwierząt.Agencja refunduje koszty wykonania usług poniesione od 1 stycznia 2008r. do dnia podpisania umowy, pod warunkiem dokonania zwrotu różnicy środków pobranych od producenta rolnego w wysokościach wyższych niż ceny ustalone w umowach zawartych pomiędzy Agencją a zakładami utylizacyjnymi.

źródło: ARiMR
opr. MS
Wrp.pl