Warunki pomocy finansowej w ramach działania ,,Dobrostan zwierząt’’

Zgodnie z przepisami UE, tj. rozporządzeniem PE i Rady (UE) Nr 1305/2013 płatności w ramach działania Dobrostan zwierząt mają na celu rekompensować rolnikom całość bądź część dodatkowych poniesionych kosztów oraz utraconych dochodów w wyniku podjętego zobowiązania.

Ponadto, płatności takie mogą być wypłacane jedynie rolnikom, którzy zapewnią zwierzętom warunki utrzymania polepszone względem obowiązujących powszechnie wymogów w tym zakresie.

– Ponadto należy wskazać, że w art. 10 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) Nr 807/2014 wskazano, że płatności w ramach działania Dobrostan zwierząt obejmują wymogi zapewniające „(…) bardziej rygorystyczne normy w zakresie metod produkcji (…)” – informuje Szymon Giżyński, sekretarz stanu  w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Z unijnych przepisów zatem wynika, że działanie Dobrostan zwierząt może obejmować jedynie wymogi wykraczające ponad podstawowe wymagania w zakresie chowu zwierząt gospodarskich.

– W związku z tym w działaniu Dobrostan zwierząt PROW 2014-2020 w ramach wariantu 2.1. Dobrostan krów mlecznych – wypas założono, że w przypadku krów mlecznych wypas będzie polegał na swobodnym spasaniu całości lub części pastwiska, a co za tym idzie wprowadzono wymóg wypasania wszystkich utrzymywanych w gospodarstwie rolnym krów mlecznych bez uwięzi. Należy bowiem zauważyć, że utrzymywanie podczas wypasu krów na uwięzi przeczyłoby zasadom podwyższonego dobrostanu zwierząt i nie sprzyjałoby poprawie warunków bytowych zwierząt – wyjaśnia Giżyński.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności