Strategiczna zmiana PROW 2014-2020. Celem rozdysponowanie dodatkowych funduszy

Realizacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014- 2020  ma się ku końcowi. Dlatego jednym z głównych celów Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi  jest celowe, pełne i efektywne wydatkowanie środków przewidzianych w tym Programie.

Obecnie w resorcie rolnictwa analizowany jest bieżący stan wykorzystania budżetu w ramach poszczególnych instrumentów wsparcia, stopień wypełnienia zasady “n+3” oraz podejmowane są realokacje środków pomiędzy działaniami, aby wykorzystać pozostający budżet w możliwie najwyższym stopniu w sposób legalny, celowy rzetelny i gospodarny.

Jak się dowiedzieliśmy na I półrocze 2021 roku zaplanowano wdrożenie strategicznej zmiany PROW 2014-2020, wynikającej z okresu przejściowego WPR 2021-2022. Obecnie na poziomie instytucji UE finalizowane są prace nad ramami prawnymi w tym zakresie, zakładające wydłużenie wdrażania obecnych programów rozwoju obszarów wiejskich o 2 lata (z utrzymaniem zasady n+3), wraz z przyznaniem na ich realizację dodatkowych środków finansowych.

– Zakłada się, że na wdrażanie PROW 2014-2020 przeznaczone zostanie dodatkowe 3 mld euro ze środków EFRROW na lata 2021 i 2022. Dodatkowe środki dotyczyć będą także Europejskiego Instrumentu Odbudowy, realizowanego poprzez programy rozwoju obszarów wiejskich – informuje minister rolnictwa Grzegorz Puda.

W MRiRW przygotowywana jest strategiczna zmiana PROW 2014-2020 uwzględniająca m.in. rozdysponowanie dodatkowych funduszy. Planuje się, że w ramach dodatkowych środków kontynuowane będzie wsparcie na dotychczasowych zasadach (dla części instrumentów), a także wprowadzone zostaną nowe zakresy wsparcia. Jak zaznacza resor rolnictwa niezbędna będzie także realokacja środków, tak by zapewnić środki na nowe nabory na lata 2021-2022.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności