Korzystne zmiany dla spółek wodnych

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje, że w poddziałaniu „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof”  zostały przygotowane zmiany wynikające m.in. z zaproponowanych zmian w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020. Dotyczą one m.in. spółek wodnych.

– W odniesieniu do spółek wodnych i związków spółek wodnych, zmiana w tym instrumencie wsparcia została zaproponowana m.in. na wniosek spółek wodnych z województwa dolnośląskiego i polega na umożliwieniu przyznawania pomocy również spółkom wodnym lub ich związkom, w przypadku gdy do rolników należy większość zmeliorowanych gruntów rolnych objętych działalnością spółki. Dotychczas o pomoc mogą ubiegać się wyłącznie spółki wodne, członkami których w większości są rolnicy, lub związki takich spółek – mówi Ryszard Kamiński, podsekretarz stanu w MRiRW.

W związku m.in. ze zmianami PROW 2014-2020, planowana jest nowelizacja rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybie przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r., poz. 223).

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności