Sytuacja na krajowym rynku zbóż

Na rynku notuje się wzrost podaży większości zbóż. Ceny ziarna pozostają pod presją rosnącej podaży oraz umiarkowanego zapotrzebowania na zboże. Wielu przetwórców pracuje bowiem na wcześniej zgromadzonych zapasach, a zakupy realizowane są pod bieżące potrzeby.

Nie dotyczy to jednak kukurydzy, której podaż jest umiarkowana, co po części wynika z faktu, iż rozbieżności cenowe między oczekiwaniami sprzedających i kupujących są zbyt duże. Generalnie trudno kupić kukurydzę w kraju w cenach poniżej 520-530 PLN/t. Na rynku dostępne jest także ziarno z importu, znaczny jest zwłaszcza import pszenicy paszowej z Czech i Słowacji, która jest atrakcyjna cenowo dla przetwórców zlokalizowanych na południu kraju.

Spadła natomiast atrakcyjność transakcji eksportowych. W minionym tygodniu, w portach przedmiotem eksportu była głównie pszenica (ładowano kilka mniejszych jednostek pszenicą, a także kilkutysięczne partie żyta i kukurydzy).

Według notowań giełdowych, w piątek 24/04 ceny pszenicy konsumpcyjnej w ofertach sprzedaży na giełdach towarowych (w zależności od lokalizacji) kształtowały się w przedziale 500-520 PLN/t (500-520 PLN/t przed tygodniem), a ceny pszenicy paszowej – 455-490 PLN/t (455-490 PLN/t).

Z kolei, ceny żyta konsumpcyjnego zawierały się w przedziale 340-375 PLN/t (340-375 PLN/t), jęczmienia paszowego – 430-460 PLN/t (430-460 PLN/t), a kukurydzy – 485-525 PLN/t (475-515 PLN/t) (wszystkie ceny loco magazyn sprzedającego).

W tygodniu 13.04-19.04.2009 w ramach unijnego skupu interwencyjnego w Polsce złożono oferty na 2,4 tys. ton jęczmienia. W Polsce, w analizowanym okresie łącznie do sprzedaży zadeklarowano 50,6 tys. ton jęczmienia. Z tej wielkości, dotychczas na zapasy przejęto 2 tys. ton ziarna jęczmienia.

info. Tadeszu Szymańczak/MIR
opr. i foto: Wrp.pl