Sytuacja na krajowym rynku zbóż

0
554

Na rynku notuje się wzrost podaży większości zbóż. Ceny ziarna pozostają pod presją rosnącej podaży oraz umiarkowanego zapotrzebowania na zboże. Wielu przetwórców pracuje bowiem na wcześniej zgromadzonych zapasach, a zakupy realizowane są pod bieżące potrzeby.

Nie dotyczy to jednak kukurydzy, której podaż jest umiarkowana, co po części wynika z faktu, iż rozbieżności cenowe między oczekiwaniami sprzedających i kupujących są zbyt duże. Generalnie trudno kupić kukurydzę w kraju w cenach poniżej 520-530 PLN/t. Na rynku dostępne jest także ziarno z importu, znaczny jest zwłaszcza import pszenicy paszowej z Czech i Słowacji, która jest atrakcyjna cenowo dla przetwórców zlokalizowanych na południu kraju.

Spadła natomiast atrakcyjność transakcji eksportowych. W minionym tygodniu, w portach przedmiotem eksportu była głównie pszenica (ładowano kilka mniejszych jednostek pszenicą, a także kilkutysięczne partie żyta i kukurydzy).

Według notowań giełdowych, w piątek 24/04 ceny pszenicy konsumpcyjnej w ofertach sprzedaży na giełdach towarowych (w zależności od lokalizacji) kształtowały się w przedziale 500-520 PLN/t (500-520 PLN/t przed tygodniem), a ceny pszenicy paszowej – 455-490 PLN/t (455-490 PLN/t).

Z kolei, ceny żyta konsumpcyjnego zawierały się w przedziale 340-375 PLN/t (340-375 PLN/t), jęczmienia paszowego – 430-460 PLN/t (430-460 PLN/t), a kukurydzy – 485-525 PLN/t (475-515 PLN/t) (wszystkie ceny loco magazyn sprzedającego).

W tygodniu 13.04-19.04.2009 w ramach unijnego skupu interwencyjnego w Polsce złożono oferty na 2,4 tys. ton jęczmienia. W Polsce, w analizowanym okresie łącznie do sprzedaży zadeklarowano 50,6 tys. ton jęczmienia. Z tej wielkości, dotychczas na zapasy przejęto 2 tys. ton ziarna jęczmienia.

info. Tadeszu Szymańczak/MIR
opr. i foto: Wrp.pl