Świat: Wzrost produkcji mięsa drobiu w Chinach

Produkcja mięsa brojlerów kurzych w Chinach w 2007 r. osiągnęła 10,85 mln ton, czyli zwiększyła się o 4,8% w porównaniu z poprzednim rokiem. 70% produkowanego w Chinach mięsa drobiu pochodzi od brojlerów kurzych. N


Pozostałe 30% pochodzi w mniej więcej równej ilości od kaczek i gęsi. Chów indyków nie jest rozpowszechniony. Ocenia się, że w 2008 r. wzrost produkcji mięsa drobiu będzie większy niż w ubiegłym roku. Według amerykańskich szacunków, produkcja mięsa brojlerów kurzych wzrośnie o 5,1% i wyniesie 11,4 mln ton. Wzrost produkcji jest reakcją na rosnący popyt. Ze względu na wysokie ceny wieprzowiny wielu konsumentów rezygnuje z niej na rzecz mięsa drobiu. Popyt jest tak wysoki, że nie może mu sprostać nawet rosnąca produkcja. W 2007 r. zwiększył się on o 6,7%. Konieczny był import 513 tys. ton mięsa drobiu. Jego eksport wyniósł 353 tys. ton.

(Agra Europe 2007, nr 2290, s. M/4)
W.M.

N