Sukces szwedzkich szczepień przeciwko chorobie niebieskiego języka

Jeśli latem bieżącego roku powtórzy się sytuacja z ubiegłego roku, Szwecja osiągnie sukces w eliminowaniu choroby niebieskiego języka i będzie mogła zakończyć szczepienia. Kiedy w 2008 r. w Szwecji po raz pierwszy wykryto chorobę niebieskiego języka, kraj ten dysponował już szczepionkami przeciwko niej. Podczas gdy w niektórych krajach Unii kosztami szczepień obciążono farmerów, w Szwecji cały koszt ponosiło państwo.

W 2008 r. chorobę wykryto w 30 gospodarstwach. W 2009 r. – już tylko w trzech. Cielęta, które zachorowały zaraziły się jako zarodki i dlatego uznano, że w 2009 r. Szwecja była wolna od choroby niebieskiego języka. Status ten zostanie przyznany Szwecji, jeśli w 2010 r. również choroba nie wystąpi. Zaszczepiono bydło i owce we wszystkich gospodarstwach, w których utrzymuje się więcej niż 10 sztuk zwierząt. Jeśli akcja szczepień zostanie zakończona w bieżącym roku, jej koszt wyniesie 17,7 mln euro, z czego część pokryto z funduszy unijnych.

(Agra Europe 2010, nr 2411, s. 26)
W.M.