Studiuj w SGGW

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie rozpoczęła rekrutację kandydatów na studia. Rejestracja kandydatów na studia w SGGW prowadzona jest wyłącznie za pośrednictwem Internetu.W SzkoleGłównej Gospodarstwa Wiejskiego na wszystkich formach i rodzajach studiów uczy się 27 tysięcy studentów. Jest to jedna z najstarszych polskich uczelni. Dotychczas ukończyło ją ponad 145 tysięcy osób.

W tym roku maturzyści mogą wybierać spośród28 kierunków na studiach dziennych, 22 na zaocznych i 7 na wieczorowych.SGGW na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia przyjmie łącznie 6525 osób, w tym 3350 na studia stacjonarne I stopnia, 2720 na niestacjonarne I stopnia w trybie zaocznym oraz 455 na niestacjonarne I stopnia w trybie wieczorowym.
Dla osób, które chciałyby podnieść swoje kwalifikacje, a nie mają czasu na zbyt częste przyjazdy na uczelnię, SGGW przygotowała studia magisterskie na kierunku Rolnictwo w systemie e-learningu. Studia eRolnictwo prowadzone są według aktualnych programów nauczania na kierunku Rolnictwo w systemie studiów magisterskich uzupełniających, realizowanych na Wydziale Rolnictwa i Biologii SGGW. Studia są prowadzone w trybie zaocznym, wspomaganym formułą e-learningu. Rekrutacja odbywa się na identycznych zasadach jak na zaoczne studia magisterski na kierunku rolnictwo. Na pilotażowych magisterskich studiach zaocznych wspomaganych e-learningiem rozpocznie naukę 45 studentów. Studia eRolnictwo są częścią projektu Program unowocześniania kształcenia w SGGW dla zapewnienia konkurencyjności oraz wysokiej kompetencji absolwentów”, realizowanego i finansowanegow ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka.
Podczas ubiegłorocznej rekrutacji, inaczej niż w 2009 roku, najbardziej obleganym kierunkiem była Gospodarka Przestrzenna. Tu o jedno miejsce walczyło 15,4 kandydatów. Na drugim miejscu w 2010 roku, uplasowała się Dietetyka (10,4 os./miejsce), a na trzecim Weterynaria (9,8). Aby dostać się na kierunek Finanse i Rachunkowość trzeba było pokonać 9,6 kandydatów, a na Biotechnologię 8,7. W 2010 roku popularne były także: Ekonomia i Budownictwo.
SzkołaGłówna GospodarstwaWiejskiego prowadzi rekrutację wyłącznie na podstawie wyników uzyskanych na maturze. Rejestracja odbywa się przez Internet, a przed zakwalifikowaniem na dany kierunek kandydaci nie składają żadnych dokumentów.Dokumenty będą składali w Biurze Spraw Studenckich dopiero po uzyskaniu informacji, że zostali przyjęci na studia. Internetowa rejestracja kandydatów jest bardzo prosta i polega na wpisaniu określonych danych osobowych oraz ocen uzyskanych na maturze. Dane te można uzupełniać w dowolnym momencie. Po wpisaniu ocen z matury kandydaci uzyskują dostęp do panelu umożliwiającego wybór kierunku studiów. Panel rejestracyjny umożliwia wybór tylko jednego kierunku, ale decyzję można zmieniać kilkakrotnie (w określonych terminach) w trakcie rekrutacji.Komunikacja z maturzystami w trakcie rekrutacji odbywa się poprzez internetowe strony rekrutacyjne SGGW (www.sggw.plw zakładce Rekrutacja), Panel Administracyjny w Systemie Obsługi Kandydatów (SOK) oraz pocztą elektroniczną (adres e-mail kandydata wpisany w SOK). Dzięki temu kandydaci w każdej chwili całego procesu rekrutacyjnego otrzymują bardzo precyzyjne informacje o jegoprzebiegu.
Dla kandydatów, którzy nie mają dostępu do Internetu uczelnia przygotowała stanowiska komputerowe w Biurze Spraw Studenckich przy ul. Nowoursynowskiej 166, w budynku 8, w dni robocze w godz. od 900do 1500. Kandydaci uiszczają tylko jedną opłatę rejestracyjną w wysokości 85 złotych, niezależnie od tego ile razy zmienią decyzję co do kierunku naktórym chcą studiować.
Szczegółowe zasady rekrutacji, w tym: terminy, wymagane dokumenty, egzaminy kwalifikujące na określone kierunki, zasady przeliczania ocen maturalnych na punkty SGGW i zasady tworzenia list rankingowych są dostępne na stronie internetowe uczelniwww.sggw.plw zakładce Rekrutacja.
Podstawą przyjęcia kandydatów z “nową maturą” na studia stacjonarne pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie (dotyczy kierunku Weterynaria) są wyniki matury z przedmiotów wymaganych na dany kierunek. Wyjątkiem jest kierunek Architektura krajobrazu, na którym dodatkową kwalifikacją jest test z rysunku odręcznego.
SGGW oferuje studentom nowoczesny Kampus, w skład którego wchodząmiędzy innymi obiekty dydaktyczno-naukowe isportowe (kryta pływalnia, hala do tenisa, korty tenisowe,ujeżdżalnia ze stajnią oraz budynek do zajęć z hipoterapii dla dzieci niepełnosprawnych),biblioteka,akademiki z 3,5tysmiejsc,własnaprzychodnia lekarska, apteka oraz kilka klubów i stołówek studenckich.
SGGW jako jedna z pierwszych postanowiła profesjonalnie pomagać swoim absolwentom w poszukiwaniu pracy. Działające od kilkunastu lat Sekcja Promocji Absolwentów SGGW “AGROKADRA” pracuje w ramach Ogólnopolskiej Sieci Biur Karier. AGROKADRA bezpłatnie wyszukuje odpowiednie osoby, do pracy w prywatnych i państwowych przedsiębiorstwach. Biuro dysponuje bogatym, na bieżąco uaktualnianym bankiem informacji o absolwentach SGGW, nawet sprzed wielu lat. Dzięki temu może na zlecenie firmy zaoferować kandydatów do pracy na dowolne stanowiska. Ponadto AGROKADRA organizacje bezpłatne prezentacje firm na terenie Uczelni, połączone z rekrutacją.
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie to uczelnia, która w konkursie zorganizowanym przez Akademickie Centrum Informacyjne, po raz drugi z rzędu, w 2010 i 2011 roku, otrzymała tytuł “Najbardziej innowacyjnej i kreatywnej uczelni w Polsce”.

dr inż. Krzysztof Szwejk
Rzecznik prasowy SGGW

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności