Stanowisko IV Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej

Członkowie Walnego Zgromadzenia Wielkopolskiej Izby Rolniczej wyrażają głębokie zaniepokojenie trudną sytuacją, w jakiej znaleźli się wielkopolscy rolnicy. Składają się na nią następujące składniki:

– trwająca praktycznie od początku roku zapaść na rynku żywca wieprzowego wyrażająca się tragicznie niskimi cenami skupu
– wiosenne przymrozki i lokalnie występująca susza, które w bardzo trudnej sytuacji postawiły przede wszystkim ogrodników i sadowników
– rozregulowanie rynku zbóż – jako efekt niekorzystnych zjawisk meteo­rologicznych panujących na zachodzie i południu Europy
– ograniczanie produkcji cukru, co pociąga za sobą plany likwidacji cukrowni i pro­dukcji buraka cukrowego w ich otoczeniu
– jednostronne narzucanie przez podmioty dokonujące skupu wydłużonych termi­nów płatności i częstokrotne dalsze ich przekraczanie.

Wyrażając zatroskanie o los wielu wielkopolskich gospodarstw rolnych zwracamy się do najwyższych władz ustawodawczych i wykonawczych z prośbą o niezwłoczną pomoc wyrażającą przyjęciem rozwiązań, które nie tylko doraźnie, ale w sposób trwały dawałyby poczucie sta­bilności produkcji rolnej i zapewniały godziwy dochód rodzinom rolniczym. Jako przed­stawiciele samorządu rolniczego jesteśmy gotowi do dyskusji i współpracy przy tworzeniu rozwiązań, które by można nazwać polityką rolną Państwa Polskiego.

Z przykrością stwierdzamy, że jak dotąd, nie doczekał się realizacji żaden z ośmiu postulatów, jakie sformułowaliśmy pod adresem Parlamentu i Rządu RP podczas obrad III Walnego Zgromadzenia w dniach 25 i 26 czerwca bieżącego roku. Mamy nadzieję, że wy­łoniona w wyniku niedawnych wyborów nowa reprezentacja naszego społeczeństwa nie pozostanie obojętna na problemy tak licznego rolniczego środowiska społecznego i zawodo­wego. I choć z nadzieją przyjmujemy pierwsze sukcesy nowego Rządu wyrażające się zapowiedzią wznowienia handlu wieprzowiną ze wschodnimi partnerami, uważamy jednak, że jest to jedynie jeden z elementów zmierzających do złagodzenia skutków trwającego kryzysu.

Uczestnicy IV Walnego Zgromadzenia
Wielkopolskiej Izby Rolniczej

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności