Środki dla sektora rybackiego

Minister rolnictwa podpisał umowę z ARiMR, dotyczącą przekazania dotacji rozwojowej w zakresie dokonywania płatności na rzecz beneficjentów programu operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013″ – poinformowało biuro prasowe resortu rolnictwa.”

W drugiej połowie sierpnia br. ARiMR rozpocznie dokonywanie płatności na rzecz osób ubiegających się o dofinansowanie.
W najbliższym czasie zostaną wydane rozporządzenia warunkujące uruchomienie osi priorytetowej 2 – Akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwórstwo i obrót produktami rybołówstwa i akwakultury oraz osi priorytetowej 3 – Środki służące wspólnemu interesowi.
W dniu 29 czerwca 2009 r., w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 1 – Środki na rzecz dostosowania floty rybackiej, zawartą w programie operacyjnym Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007- 2013″, rozpoczęto nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu.”