Sprzedaż bezpośrednia jaj czy miodu ułatwiona

Znamy już wymagania weterynaryjne przy produkcji wyrobów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej. Nowe przepisy wchodzą w życie wraz z nowym rokiem.
Nowe rozporządzenie dotyczące ww. produktów wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., uchylając tym samym dotychczas obowiązujące przepisy.

Nowo opublikowane rozporządzenie reguluje kwestie wymagań weterynaryjnych przy wytwarzaniu niewielkich ilości nieprzetworzonych produktów pochodzenia zwierzęcego tj. małych ilości surowców pochodzenia zwierzęcego, mięsa z drobiu i zajęczaków poddanych ubojowi w gospodarstwie rolnym, zwierzyny łownej lub mięsa zwierząt łownych celem ich sprzedaży konsumentom końcowym lub lokalnym zakładom detalicznym, które bezpośrednio zaopatrują konsumenta końcowego.

Nowe przepisy wprowadzają szereg ułatwień dla rolników i pszczelarzy, którzy chcą sprzedawać produkty pochodzenia zwierzęcego, np. poprzez wprowadzenie możliwości przekroczenia wielkości sprzedaży bezpośredniej przez podmiot w danym tygodniu lub też umożliwienie sprzedaży bezpośredniej jaj z gospodarstwa. Od nowego roku będzie można również, pod pewnymi warunkami, sprzedawać ww. produkty podczas wystaw, festynów, targów oraz kiermaszy na terenie całego kraju, organizowanych w celu promocji tych produktów.

Renata Struzik, źródło: MRiRW