Spotkanie z rolnikami w Dębnie

25 czerwca odbyło się ostatnie z serii tegorocznych warsztatów polowych poświęconych technologiom odżywiania roślin i gleby preparatami o działaniu biostymulującym. Spotkanie odbyło się w miejscowości Dębno w Rolniczo-Wytwórczym Kombinacie Spółdzielczym.

Wszystkie prezentowane metody nawożenia są precyzyjnie ukierunkowane na uruchomienie potencjału plonotwórczego roślin uprawnych. Zastosowane na polach nawozy zostały wzbogacone o komponenty zawierające aktywne kompleksy – wyselekcjonowane ekstrakty z alg. Preparaty te wykazują wyższą efektywność w porównaniu z tradycyjnymi nawozami. Plantacje stymulowane w taki sposób rodzą plony wyższe o kilkanaście procent w porównaniu z uprawami, na których zastosowano tradycyjną technologię nawożenia.

Jakość handlowa zebranych plonów z tych upraw jest bardzo wysoka. Zawarte w preparatach ekstrakty stymulują wzrost, rozwój oraz plonowanie roślin uprawnych, a także zapewniają zaopatrzenie w dostępne formy składników pokarmowych. Zastosowanie ich gwarantuje odpowiednie odżywienie roślin uprawnych oraz zapewnia korzystne oddziaływanie na glebę. Tego typu nawozy podnoszą jej potencjał plonotwórczy. Ponadto, sprzyjają one rozwojowi flory i fauny glebowej, korzystnie wpływają na odczyn gleby i przekształcają składniki pokarmowe z form nieprzyswajalnych na przyswajalne dla roślin.

Najwięcej uwagi prelegenci poświęcili zagadnieniom dotyczącym rozwiązania bardzo istotnego problemu nawozowego – uwsteczniania się wraz z innymi pierwiastkami fosforu podanego w nawożeniu do związków nierozpuszczalnych w wodzie i niedostępnych dla roślin. Stosując tradycyjne formy tego pierwiastka można uzyskać maksymalną skuteczność na poziomie 30%. W przypadku zastosowania nowej generacji nawozów fosforowych skuteczność zwiększamy nawet do 90%. Do tego dochodzi także dłuższy czas działania w porównaniu z tradycyjnymi technologiami nawożenia.

W efekcie finalnym, przy zastosowaniu innowacyjnej technologii nawożenia, o której mowa (preparatów zawierających unikalną cząsteczkę – Top Phos), zapewniamy roślinom dostęp do fosforu przez długi czas, czego rezultatem jest ich silny wzrost, dobre przygotowanie przed zimą, produkcja i transport związków energetycznych oraz pozytywny wpływ na dojrzewanie. Warto podkreślić, iż wszystkie zaprezentowane podczas spotkania nawozy to produkty przyjazne dla roślin, środowiska glebowego i zdrowia człowieka.

Konsultacji z zakresu nawożenia udzielał dr Witold Szczepaniak z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, specjalista w dziedzinie chemii rolnej i technologii uprawy roślin polowych.

Największym zainteresowaniem cieszył się pokaz technologii nawożenia kukurydzy. Prelegenci skoncentrowali się przede wszystkim na nawożeniu startowym tej uprawy, które ma za zadanie dostarczyć składniki pokarmowe niezbędne kukurydzy na początku wegetacji, których roślina nie jest w stanie pobrać ze względu na słabo rozwinięty system korzeniowy. Oczywiście, najważniejsze jest zaopatrzenie plantacji w azot  – główny składnik plonotwórczy.

Kluczowym czynnikiem wpływającym na plonowanie kukurydzy jest też dostępność fosforu i cynku. Pierwiastki te powinny być dostarczone roślinie jak najwcześniej – ważne jest, by przy wyborze nawozu startowego zwrócić uwagę na obecność tych makroelementów oraz kompleksów biostymulujących w preparacie. Nie tylko odżywiają one młode rośliny, ale zawarte w nich składniki – aktywne wyciągi – ekstrakty z alg, odpowiedzialne są za szybkie i wyrównane wschody, stymulują system korzeniowy i zwiększają odporność na stresy termiczne i wodne.

Podczas spotkania zaprezentowano budowę korzeni roślin kukurydzy nawożonych preparatami o działaniu biostymulacyjnym i porównano je do tych z poletek kontrolnych. Uczestnicy warsztatów mogli się przekonać, jak działają te preparaty i w jaki sposób wpływają one na rozbudowę systemu korzeniowego.

Ale to nie jedyne ciekawe rozwiązania, które można było zobaczyć w Dębnie. Oprócz innowacyjnego nawożenia, zaprezentowano tam również nowe ciągniki i maszyny Valtra oraz New Holland.

Warsztaty zorganizowane w Dębnie zostały bardzo wysoko ocenione przez ich uczestników. Biorąc pod uwagę duże zainteresowanie tym spotkaniem, które odbyło się już po raz trzeci, należy przypuszczać, że warsztaty te wpiszą się na stałe w kalendarz imprez rolniczych także w kolejnych latach.

Na  zakończenie warsztatów odbył się piknik, podczas którego w mniej formalnej atmosferze uczestnicy mogli podzielić się swoimi doświadczeniami oraz uzyskać dodatkowe informacje w najbardziej interesujących ich kwestiach. Dni pola w Dębnie z całą pewnością można zaliczyć do udanych.

Anna Rogowska