Spadek zanieczyszczenia żywności pestycydami

Europejska Agencja Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) ogłosiła raport na temat zanieczyszczenia żywności w 2008 r. pozostałościami pestycydów. Przebadano 70 tys. próbek 200 różnych typów żywności. Tylko w 3,5% próbek zanieczyszczenia pestycydami przekraczało maksymalny dopuszczalny poziom.

W 2007 r. liczba ta wynosiła 4,2%. W żywności importowanej z krajów trzecich zanieczyszczenia spotykano częściej (7,6%) niż w żywności pochodzącej z krajów Unii (2,4%). W 2008 roku w 62,1% próbek nie wykryto żadnych zanieczyszczeń pestycydami. W latach 2005-2007 próbek takich było od 52,7 do 58%.