Spadek sprzedaży żywności w Rumunii

Sprzedaż żywności w handlu detalicznym w Rumunii rosła w ostatnich latach szybko, ale ostatnio zaczyna się zmniejszać. W ubiegłym roku sprzedaż ta wzrosła o 5,8%, a w bieżącym wzrost ten wyniesie prawdopodobnie tylko 5,5%. N


Rumuni wydają na żywność i napoje bezalkoholowe około połowę swoich dochodów. Jednak ceny żywności rosną na tyle szybko, że ograniczają konsumpcję. Ceny żywności w Rumunii stanowią jedynie 70% tych cen średnio w Unii Europejskiej, jednak siła nabywcza konsumentów rumuńskich to tylko 37% tej siły we Wspólnocie. Od kwietnia 2007 r. do kwietnia 2008 r. ceny żywności w Rumunii zwiększyły się o 12,4%. Ceny owoców wzrosły w tym czasie o 24,1%, warzyw – o 22,7%, pieczywa – o 12,3%, a mleka, serów i jaj – o 11,4%.

(Agra Europe 2008, nr 2340, s. /3)
W.M.
Foto: WRP