Spadek eksportu świń i wieprzowiny z Unii Europejskiej

Eksport wieprzowiny i jej przetworów oraz żywca wieprzowego z Unii Europejskiej w 2009 r. był o 10% mniejszy niż rok wcześniej i wyniósł 2,15 mln ton. Przypisuje się to częściowo spadkowi produkcji w krajach Unii i kryzysowi ekonomicznemu. Jednak głównym powodem były trudności w handlu z krajami azjatyckimi. Eksport na te rynki zmniejszył się o 14%.

Sprzedaż łączna wieprzowiny i żywca do innych krajów europejskich spadła o 4%, do Ameryki Północnej – o 8%, do Afryki – o 2% i do Oceanii – o 3%. Wzrósł natomiast eksport tuczników i prosiąt (o 62%). Było to głównie efektem wzrostu eksportu do Rosji i Chorwacji. Eksport tuczników do Rosji zwiększył się o 78% (osiągnął 106 tys. ton), a do Chorwacji – o 40% (osiągnął 17 tys. ton). Największym eksporterem wieprzowiny i żywca poza granice Unii były Niemcy.

(Agra Europe 2010,nr 2396, s. M/9)
W.M.