SGGW: Zdobądź indeks przed rekrutacją

Maturzyści, którzy czują się mocni z przedmiotów maturalnych mogą zdobyć indeks Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie już za miesiąc, czyli przed rozpoczęciem rekrutacji na studia. Jak tego dokonać? Wystarczy wystartować w konkursie Start po indeks” i zająć w nim jedno z 3. pierwszych miejsc.”

Konkurs Start po indeks” jest organizowany przez uczelnię w trakcie Dni SGGW, które w tym roku odbędą się 20 i 21 maja. Konkurs prowadzony jest z sześciu przedmiotów: biologii, chemii, matematyki, geografii, historia oraz fizyki. 21 maja br. uczestnicy konkursu napiszą test z ww. przedmiotów. Uczelnia rozda tego dnia 18 indeksów. Otrzymają je pierwsze 3 osoby z każdego przedmiotu, które najlepiej rozwiążą testy. Maturzyści będą rozwiązywać testy w formie elektronicznej.
Do konkursu mogą przystąpić tylko uczniowie klas maturalnych. Zakres pytań konkursowych obejmuje profil rozszerzony programu szkoły średniej z danego przedmiotu. W konkursie może wystartować po 100 osób z danego przedmiotu. Warunkiem uczestnictwa w konkursie “Start po Indeks” jest internetowe zgłoszenie wyłącznie na stronie http://startpoindeks.sggw.pl w terminie do 10 maja 2011 r. do godz. 15.00. Rejestracja chętnych do udziału w konkursie rozpoczęła się 13.04 br.
Lista uczestników zgłoszonych do konkursu tworzy się automatycznie (on-line) i jest publikowana na stronie internetowej startpoindeks.sggw.pl. Uczestnicy po zarejestrowaniu się w systemie powinni w dniu rejestracji sprawdzić swoje nazwisko na liście zgłoszonych.
Szczegółowe informacje na temat konkursu są dostępne na stronie internetowej http://startpoindeks.sggw.pl.”