Rynek zbóż – 22 maja 2015

Ceny na targowiskach Aktualna cena za tonę Ubiegłotygodniowa cena za tonę Zmiana w %
PSZENICA
MIN. 520 520 0,0
MAX. 900 900 0,0
ŚREDNIA 721 724 -0,5
ŻYTO
MIN. 400 400 0,0
MAX. 700 800 -12,5
ŚREDNIA 499 514 -2,8
JĘCZMIEŃ
MIN. 450 500 -10,0
MAX. 900 900 0,0
ŚREDNIA 675 677 -0,4
KUKURYDZA
MIN. 500 560 -10,7
MAX. 1000 1000 0,0
ŚREDNIA 746 758 -1,6
OWIES
MIN. 400 400 0,0
MAX. 860 880 -2,3
ŚREDNIA 534 550 -2,8
PSZENŻYTO
MIN. 450 450 0,0
MAX. 800 800 0,0
ŚREDNIA 590 603 -2,3
       
       
Ceny w przedsiębiorstwach skupujących zboże Aktualna cena za tonę Ubiegłotygodniowa cena za tonę Zmiana w %
PSZENICA
konsumpcyjna 677 678 -0,3
paszowa 650 652 -0,3
ŻYTO
konsumpcyjne 477 479 -0,5
paszowe 461 466 -1,1
JĘCZMIEŃ
konsumpcyjny 568 574 -1,0
paszowy 563 551 2,3
browarniany 661 679 -2,8
KUKURYDZA
paszowa 573 574 -0,1
OWIES
konsumpcyjny 420 453 -7,2
PSZENŻYTO
paszowe 514 520 -1,2
źródło: MRiRW