Różnicowanie na start

Miał ruszyć, co najmniej miesiąc temu ale udało się dopiero teraz. Dwa tygodnie na przygotowanie dokumentów mają rolnicy, którzy zamierzają skorzystać ze wsparcia na utworzenie lub poszerzenie działalności gospodarczej.

Działanie ma jeden podstawowy cel: pomóc mieszkańcom wsi i małych miasteczek w znalezieniu lub utrzymaniu dodatkowych źródeł dochodów.

Dariusz Wojtasik, prezes ARiMR: działanie to jest skierowane dla rolników małżonków a także domowników, którzy mieszkają na terenach wiejskich aby ułatwić im podjecie aktywności zawodowej zwiększyć dochodowość, a także przeciwdziałać bezrobociu na obszarach wiejskich.

Pomoc nie jest wysoka, bo w całym okresie programowania może to być maksymalnie 100 tysięcy złotych. Jak we wszystkich unijnych dotacjach tu także obowiązuje zasada refundacji poniesionych kosztów. Czyli inwestycja musi być wykonana ze środków własnych potem można liczyć na zwrot połowy wydanych pieniędzy.

O wsparcie mogą ubiegać się rolnicy z miejscowości liczącej do 5 tysięcy mieszkańców. Trzeba też mieć gospodarstwo rolne i otrzymywać do niego dopłaty bezpośrednie. Równie ważny warunek, jaki należy spełnić to ubezpieczenie w pełnym zakresie w KRUSIE przez ostatnie 12 miesięcy.

Dariusz Wojtasik, prezes ARiMR: 5 czerwca 2008 Agencja Restrukturyzacji rozpoczyna przyjmowanie wniosków na uruchomienie działania różnicowanie działalności w kierunku nierolniczej.

Ważne jest to, że z rozpoczęciem inwestycji nie trzeba czekać na podpisanie umowy z Agencją Restrukturyzacji. Można ją rozpocząć na własne ryzyko zaraz po złożeniu wniosku.

Dorota Florczyk/Agrobiznes
foto: Wrp.pl

N