Roślinom, jak sercu, potrzebny jest magnez

Nowej kampanii pod hasłem Moc magnezu z Kizerytu” poświęcona była konferencja prasowa firmy K + S Polska. Ismail Cakmak z Turcji oraz prof. Witold Grzebisz z UP Poznań informowali, jak istotną rolę odgrywa magnez w nawożeniu roślin uprawnych, Mathias Schulze i Ingvar Grebe przybliżyli firmę K + S Kali GmbH i proces wydobywania kizerytu, a Dominik Młodecki zaprezentował teraźniejszość i plany firmy K + S Polska.”

Dlaczego magnez w nawożeniu roślin uprawnych jest tak ważny? Jako centralny atom cząsteczki chlorofilu oraz aktywator wielu enzymów, magnez jest pierwiastkiem niezbędnym procesu fotosyntezy, wpływając na produktywność roślin. Do 35% magnezu pobieranego przez rośliny koncentruje się właśnie w chlorofilu. Pierwiastek ten uczestniczy również w procesie oddychania na poziomie cząsteczkowym (ATP) oraz bierze aktywny udział w rozprowadzaniu asymilatów wewnątrz całej rośliny.
– Skutkiem niedoboru magnezu w roślinie w pierwszym rzędzie nie będzie wystąpienie chlorozy, a ograniczenie wzrostu systemu korzeniowego – jak tłumaczył Ismail Cakmak. – Już po 10 dniach niedoboru wzrasta koncentracja węglowodanów (sacharozy) w roślinie i pojawia się tzw. defekt fizjologiczny roślin, czyli słaby system korzeniowy (słaby rozwój bulw ziemniaka, słabe wypełnienie ziarniaków kukurydzy), a chlorozy pojawiają się po 18-20 dniach – dodał.
Wzrasta także wrażliwość roślin na promieniowanie słoneczne, ponieważ magnez chroni rośliny przed zbyt dużą intensywnością światła i nadmierną temperaturą. A nadmiar energii, której roślina nie jest w stanie przetworzyć jest dla niej toksyczny.
Przy braku magnezu w glebie, a w Polsce gleby kwaśne stanowią 95%, rośliny nie potrafią obronić się przed szkodliwym działaniem glinu. Zaopatrzenie roślin w magnez służy ich adaptacji do wytwarzania kwasów organicznych i wiązania przez nie toksycznego glinu z gleby.
Jedynym ratunkiem dla roślin jest optymalne zaopatrzenie – doglebowe, czy też dolistne – roślin w magnez.
Wpływ magnezu i siarki na plonowanie roślin zaprezentował prof. Witold Grzebisz. Jak wiadomo, o wielkości plonu decyduje wiele czynników, ale dwa główne z nich to woda i azot. Średnie plony w Polsce znacznie odbiegają od potencjału plonowania roślin uprawnych. Wśród 16 pierwiastków, potrzebnych roślinie do prawidłowego funkcjonowania najważniejszy jest azot, budujący zieloną masę a następnie plon.
– Skuteczność plonotwórcza zastosowanego azotu zależy m.in. od możliwości pobierania przez rośliny pozostałych pierwiastków, z których każdy kontroluje określone procesy, warunkujące plon – przypomniał prof. Witold Grzebisz. – W warunkach glebowych Polski to właśnie magnez i siarka są tymi pierwiastkami, które zwiększają produktywność azotu.
Rośliny z niedoborem azotu są rzadkie, blade, nie można lekceważyć plonotwórczego działania magnezu. W systemie nawożenia magnezem prof. Grzebisz radził zastosować regułę trzech kroków”: 1. zmierz zasobność gleby. 2. skoryguj tę zasobność. 3. dokarm rośliny przed fazą krytyczną.
W odniesieniu do drugiego pierwiastka, tj. siarki, wykładowca przypomniał, że na niedobory siarki w roślinach wpłynęła w znacznym stopniu postępująca ekologizacja środowiska, Problem drastycznie ujawnił się w uprawach rzepaku w 2008 roku, a sezonie ubiegłym – w uprawie zbóż. Znając reguły rządzące tymi zjawiskami należy zadbać o prawidłowy system nawożenia poszczególnych roślin uprawnych.
Doświadczenie w potasie i magnezie, będące niezaprzeczalnym atutem firmy K + S Kali GmbH, pozwala oferować na rynku nawozy będące podstawą zrównoważonego systemu nawożenia roślin uprawnych. Wyjątkowość oferty oparta jest na występującym naturalnie w złożach minerale kizerycie, który firma oferuje w postaci pojedynczego nawozu ESTA Kieserit lub jako składnik nawozów specjalistycznych – Korn-Kali oraz Patentkali. Kizeryt bardzo dobrze rozpuszcza się w glebie i magnez w nim zawarty staje się szybko dostępny dla roślin. ESTA Kieserit, w formie pylistej lub granulatu, to nawóz magnezowo-siarkowy przeznaczony dla wszystkich stanowisk, rozpuszczalny niezależnie od reakcji gleby, znajdujący uniwersalne zastosowanie w rolnictwie, ogrodnictwie oraz uprawach specjalnych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności