Rosjanie odcinają się od Białorusi?

Wraz z końcem października wstrzymano import świeżej i mrożonej wieprzowiny z Białorusi do Federacji. Powód? Tym razem winny jest wirus afrykańskiego pomoru świń wykryty w białoruskim mięsie.

Z dniem 31 października br. Białoruś wstrzymała eksport świeżej i mrożonej wieprzowiny do Rosji. Decyzja była spowodowana wykryciem przez rosyjskie władze weterynaryjne genomu wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF) w kolejnych produktach mięsnych dostarczanych przez białoruskich przetwórców. Wstrzymano również dostawy przetworów wieprzowych z czterech białoruskich zakładów zidentyfikowanych przez Moskwę jako źródło pochodzenia
zanieczyszczonych produktów.

Na początku października Rosjanie znaleźli genom ASF w trzech próbkach kiełbasy wyprodukowanej w zakładach mięsnych w Orszy. Początkowo Białorusini odrzucali wyniki rosyjskich badań, lecz teraz zgodzili się na przeprowadzenie dochodzenia po wykryciu podobnych przypadków w zakładach w Mińsku, Mogilewie i Bobrujsku.

Od stycznia do sierpnia br. Białoruś wyeksportowała do Rosji ok. 13 tys. ton wieprzowiny (bez podrobów) – o 70% mniej niż w tym samym okresie 2013 r. Spadek wywozu wynikał z niedoboru surowca na Białorusi, spowodowanego przez ASF. W 2014 r. krajowe pogłowie świń obniżyło się o 80 tys. szt. W połowie października br. Euroazjatycka Komisja Gospodarcza (EKG) podwoiła tegoroczny kontyngent importowy na wieprzowinę na Białoruś do 40 tys. ton.

1 listopada br. Białoruś zawiesiła również tymczasowo import mięsa i przetworów
wieprzowych z Czarnogóry i Mołdawii. Powodem są poważne, wielokrotne naruszenia wymogów sanitarno-weterynaryjnych oraz norm Unii Celnej Rosja-Kazachstan-Białoruś. Restrykcje nie dotyczą właściwie oznakowanych półtusz i ćwiartek wieprzowych z Czarnogóry.

Renata Struzik, źródło: FAMMU/FAPA