Rolnicy sprzeciwiają się elektronicznemu znakowaniu owiec i kóz

Komisja Europejska zdecydowała, że od stycznia 2008 r. w krajach Unii Europejskiej obowiązkowe będzie elektroniczne znakowanie owiec i kóz. Budzi to zdecydowany sprzeciw rolników, którzy nie są gotowi do poniesienia związanych z tym kosztów. N


Według oceny organizacji rolników, COPA-COGECA, koszt elektronicznego znakowania stanowi 30% wartość owcy i 15% wartości jagnięcia.

(Agra Europe 2007, nr 2285, s. EP/7)
W.M.

N