Renty strukturalne: Agencja przyjmie jeszcze tylko 1200 wniosków

Od 30 czerwca 2008 r. rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie rent strukturalnych. Do godz. 16.15 w środę 2 lipca br. w ramach tego działania biura powiatowe ARiMR przyjęły w skali kraju 6023 wnioski od rolników ubiegających się o renty strukturalne. Jest to już drugi nabór wniosków o przyznanie rent strukturalnych objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. N

Najwięcej wniosków złożono w województwach: mazowieckim – 974 i lubelskim- 624, a najmniej w województwach lubuskim – 59 oraz śląskim – 163.

Termin składania wniosków o przyznanie rent strukturalnych upłynie z końcem dnia roboczego następującego po dniu, w którym ARiMR poda do publicznej wiadomości na stronie internetowej Agencji informację, że złożonych zostało 7200 wniosków.

Wniosek o rentę strukturalną wraz z załącznikami należy złożyć na formularzu udostępnionym przez ARiMR, w biurze powiatowym Agencji, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

MS/Wrp.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności