Rekordowo szybkie wypłaty z tytułu ONW

Po raz pierwszy w swojej historii ARiMR uruchomiła płatności ONW przed 1 grudnia. W poprzednich latach wypłaty rozpoczynały się po tej dacie i realizowane były przez kilka miesięcy. W tym roku większość rolników ubiegających się o dopłaty ONW, otrzyma pieniądze do końca roku – zapewnia ARiMR.

Naliczanie płatności ONW rolnikom, którzy prowadzą działalność na obszarach górskich i innych terenach o niekorzystnych warunkach gospodarowania, ARiMR rozpoczęła 28 października br. Płatności na kwotę około 626 mln zł naliczono do 19 listopada dla ponad 390 tys. rolników, czyli dla blisko 52% ubiegających się o takie dopłaty za 2008 r.

Na konta bankowe 1412 rolników najbardziej poszkodowanych przez tegoroczną suszę, ARiMR przekazała już pieniądze z tytułu ONW na łączną kwotę ponad 2,7 mln zł.

Agencja przewiduje, że jeszcze w listopadzie łączna kwota zrealizowanych dopłat ONW wyniesie 115,3 mln zł, a w grudniu – 486,2 mln zł.

Natomiast od 1 grudnia, zgodnie z unijnymi przepisami, ARiMR rozpocznie dopłaty bezpośrednie za 2008 r. O takie dopłaty ubiegało się w tym roku ponad 1,42 mln rolników, spośród nich około 850 tys. otrzyma pieniądze jeszcze w grudniu – zapewnia biuro prasowe Agencji.

MS/Wrp.pl