Reforma dopłat rolnych

W ubiegłym tygodniu Komisja Rolnictwa zaaprobowała z pewnymi zmianami dokument Komisji Europejskiej zawierający ocenę funkcjonowania wspólnej polityki rolnej. Drobiazgowa kontrola ma w założeniu zamknąć proces gruntownej reformy systemu dopłat, zainicjowanej w 2003 roku. Co stanowi największe osiągnięcie reformy? Jakie zmiany przyniosła dla rolników? N

Zasady Wspólnej Polityki Rolnej znalazły się już w Traktacie Rzymskim z 1957 roku. System ruszył jednak dopiero w 1962 roku. Od początku lat dziewięćdziesiątych trwa jego gruntowna przebudowa. Ze względu na znaczne nadwyżki w produkcji, głównie masła i mięsa wołowego, Unia Europejska odeszła od polityki wspierania cen i produkcji w kierunku wspierania dochodu rolników.

Ocena funkcjonowania WPR obejmuje klauzule przeglądowe wprowadzone w ramach zmian z 2003 roku. Proponuje modyfikacje, które nie stanowią jednak fundamentalnej reformy. Dostosowuje również reformy z 2003 roku na okres 2009-2012, kiedy przewidziany jest przegląd wydatków z unijnego budżetu.

Komisja Europejska starała się znaleźć sposób na uproszczenie systemu dopłat bezpośrednich skierowanego do rolników i na uczynienie go wydajniejszym. Oznaczało to na przykład zwiększenie liczby przypadków, w których płatności zostaną oddzielone od produkcji w krajach, które zdecydowały się utrzymać zależność między wsparciem i wysokością produkcji.

“Oddzielenie płatności od produkcji sprawi, że rolnicy będą uprawiać dla potrzeb rynku a nie dla potrzeb uzyskania dotacji”, tłumaczy przewodniczący Komisji Rolnictwa Parlamentu Europejskiego, brytyjski konserwatysta, Neil Parish.

Kryteria ekologiczne, bezpieczeństwo żywności oraz dobrostan zwierząt będą miały większe znaczenie w nowym systemie dotacji rolnych. Rolnicy będą mogli cieszyć większą swobodą, która pozwoli im dostosowywać profil produkcji zgodnie z bieżącymi wymaganiami rynku.

Nowa wspólna polityka rolna kładzie też większy nacisk na harmonijny rozwój obszarów wiejskich. W tym celu ograniczono wysokość dotacji dla największych gospodarstw rolnych.

Szykuje się zmiana wizerunku Wspólnej Polityki Rolnej
Neil Parish twierdzi, że dzięki temu uda się poprawić wizerunek WPR. “Wcześniej wspólna polityka rolna była symbolem marnotrawienia unijnych pieniędzy, teraz rolnicy będą otrzymywać dotacje za to, że dbają o stan środowiska naturalnego i pomagają zachować naturalne piękno wiejskiego krajobrazu”, mówi poseł.

Zarządzanie polityką rolną na szczeblu UE gwarantuje takie same warunki konkurencji wszystkim rolnikom w całej Unii. Pozwala ono na ograniczenie wydatków i zapewnia, że nowe priorytety WPR przestrzegane są we wszystkich państwach członkowskich. Powinniśmy w dalszym ciągu umacniać rolnictwo UE i podnosić jego konkurencyjność.

Sektor rolno-spożywczy UE zatrudnia 19 milionów osób a popyt na artykuły spożywcze zwiększa się z każdym dniem. Wspólna polityka rolna gwarantuje przestrzeganie surowych norm w zakresie ochrony środowiska w rolnictwie, leśnictwie i powiązanych z nimi dziedzinach.

źródło:www.europarl.europa.eu/news/public/story_page/032-22621-168-06-25-904-20080229STO22573-2008-16-06-2008/default_pl.

N