Pszenica coraz tańsza

Pszenica na europejskich i światowych giełdach systematycznie odnotowuje spadki cen. I to niemałe, bo aż o ok. 10%.

W tym tygodniu notowania pszenicy na giełdzie Euronext wyraźnie zniżkowały. Pod koniec tygodnia pszenica w kontrakcie majowym kosztowała 161 EUR/tonę, tj. o 9,5% poniżej notowań z końca poprzedniego tygodnia i o 12,8% mniej niż dwa tygodnie wcześniej. Na spadki mogło mieć wpływ kilka czynników.
Po pierwsze utrzymują się optymistyczne prognozy zbiorów pszenicy na półkuli północnej. Po drugie w Unii znacznie zwalnia eksport pszenicy. W ostatnim tygodniu KE wydała licencje na wywóz tylko 273 tys. ton ziarna tego gatunku. Do zniżek mogły też przyczynić się zapowiedzi ze strony Rosji co do ewentualności wcześniejszego zniesienia ceł w eksporcie pszenicy oraz przewidywania bardzo dobrych zbiorów zbóż. Rosyjskie źródła prognozują tegoroczną produkcję zbożową kraju na około 100 mln ton. Większa obecność rosyjskiej pszenicy w eksporcie nie pozostanie obojętna dla kształtowania się cen na rynku. W ostatnim przetargu egipski GASC powrócił do zakupów rosyjskiej pszenicy. Zaakceptowano także oferty rumuńskie.

Na rynku amerykańskim także zniżki cen pszenicy na giełdach, jednak nie aż tak spektakularne jak na Euronext. Pszenica w najbliższym kontrakcie na CBoT potaniała przez ostatni tydzień o 2,4% – do 171,1 USD/tonę. Taniała także pszenica HRS na MGE (w kontrakcie majowym – o 3,2% do 190,3 USD/tonę). Natomiast w przypadku giełdy w Kansas spadki notowań HRW były nieznaczne – o 0,4% do 183,3 USD/tonę. Jest to najprawdopodobniej odzwierciedleniem nie najlepszej kondycji upraw HRW w stanie Kansas. Ostatnie inspekcje stanu zasiewów wskazują na plony gorsze od średniej z ostatnich pięciu lat. Podaje się prognozę 35,9 buszli z akra wobec średniej pięcioletniej wynoszącej 40,3 buszli z akra. Pogorszenie plonowania wpłynie także na wysokość zbiorów HRW.

Generalnie jednak pszenica amerykańska, pomimo ostatnio obserwowanego pewnego osłabienia dolara amerykańskiego cieszy się bardzo małym zainteresowaniem. W czasie ostatnich dwóch tygodni niestety odnotowuje się anulowanie wcześniej zawartych kontraktów – w ostatnim monitorowanym tygodniu o 148 tys. ton, a tydzień wcześniej o 449 tys. ton. Skumulowany eksport pszenicy z USA (zakontraktowany) osiągnął dotychczas 23,1 mln ton wobec 31,6 mln ton w analogicznym okresie sezon wcześniej.
W przypadku kukurydzy na giełdach również występują zniżki, ale sporo mniejsze niż w przypadku pszenicy. Na Euronext notowania kukurydzy w najbliższym kontrakcie spadły przez tydzień o 1,6% do 155,3 EUR/tonę, a na CBoT o 1,6% do 140,8 USD/tonę.
Warto odnotować fakt rozprzestrzeniającej się w szybkim tempie ptasiej grypy. Amerykańscy weterynarze przypuszczają, że infekcja rozchodzi się nie tylko za pośrednictwem dzikich kaczek, ale także w jakiś inny sposób – być może przenoszona jest przez wiatr. Jeśli tak, to problem może już wkrótce okazać się poważniejszy niż się obecnie ocenia. W okresie ostatnich pięciu miesięcy przypadki zakażenia wirusem ptasiej grypy odnotowano już u 26 milionów ptaków hodowlanych i chociaż największe skupienie choroby jest w stanie Iowa, to występuje już ona w 14 stanach. Znaczące straty w pogłowiu drobiu mogą przełożyć się więc na coraz większy spadek zużycia zbóż i soi na cele paszowe, co spowoduje, iż strona popytowa bilansu zbożowego USA stanie się jeszcze „cięższa” niż obecnie.

Poza tym wpłynie na to m.in. zwalniająca produkcja bioetanolu (oznacza mniejsze zużycie kukurydzy na cele przemysłowe) oraz mocna konkurencja na światowych rynkach soi i kukurydzy ze strony dostawców z Ameryki Południowej. W USA od czterech tygodni wyraźnie rysuje się tendencja spadkowa produkcji bioetanolu. W tygodniu kończącym się 1 maja br. tempo produkcji tego biopaliwa wyniosło 887 tys. baryłek dziennie wobec 921 tys. baryłek dziennie tydzień wcześniej. Pomimo spowolnienia, dotychczasowa skumulowana produkcja bioetanolu w sezonie 2014/15 jest w dalszym ciągu o 5% wyższa niż w analogicznym okresie sezon wcześniej.

Prognozy produkcji zbóż w skali globu są w dalszym ciągu dobre, pomimo niewielkich ujemnych korekt. Według FAO, w sezonie 2015/16 światowe zbiory zbóż wyniosą 2 509 mln ton (łącznie z ryżem), tj. o 39 mln ton (lub 1,5%) mniej w porównaniu z wynikiem z poprzedniego sezonu, jednak w dalszym ciągu o blisko 5% więcej w stosunku do średniej z ostatnich pięciu lat. W największym stopniu zmniejszy się światowa produkcji kukurydzy – do 995 mln ton, tj. o 30 mln ton mniej niż w kończącym się sezonie, co będzie związane przede wszystkim z redukcją areału.

Renata Struzik, źródło: FAMMU/FAPA