Przetwory mleczne pod kontrolą

W IV kwartale 2008 r. Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Olsztynie przeprowadził kontrole jakości i prawidłowości oznakowania mleka i przetworów mlecznych oferowanych do sprzedaży w 12 placówkach handlowych działających na terenie województwa warmińsko-mazurskiego (w Elblągu, Ełku, Mrągowie, Piszu, Olsztynie, Ostródzie i Szczytnie), w tym w 6 hurtowniach, 4 sklepach detalicznych i dwóch placówkach wielkopowierzchniowych. N

Odnośnie jakości mleka i przetworów mlecznych, niemal co druga z przebadanych partii (44,8%) została zakwestionowana w trakcie kontroli z powodu wykrytych nieprawidłowości. Spośród 10 przebadanych laboratoryjnie partii masła i tłuszczów mlecznych do smarowania zakwestionowano 6 partii, ze względu na obecność steroli pochodzenia roślinnego, wyższą zawartość wody oraz wyższą zawartość tłuszczu. 5 partii masła zawierało w swoim składzie tłuszcze obce w ilościach sięgających nawet 67%. Zakwestionowane produkty pochodziły od czterech producentów, u których wykryto podobne nieprawidłowości również w trakcie kontroli przeprowadzanych w 2007 r.

Wobec tych producentów skierowano do właściwych miejscowo prokuratur rejonowych zawiadomienia o popełnieniu przestępstw z art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 171, poz. 1225 ze zm.), tj. fałszowania masła. Dokonano także oceny jakości serów dojrzewających i twarogowych oraz napojów mlecznych fermentowanych, w ok. 40% przebadanych partii stwierdzając nieprawidłowości w postaci wyższej zawartości wody, tłuszczu lub wad organoleptycznych (gorzki, kwaśny  smak, niejednolita barwa, nieczysty zapach).

Wyniki przeprowadzonej kontroli skłaniają do wniosku, że wadliwość artykułów mlecznych kształtuje się na wysokim, podobnie jak w roku 2007, poziomie. Natomiast nastąpiła zdecydowana poprawa znakowania opakowań, czy przestrzegania deklarowanych mas netto wyrobów.

E.G.
na podst. Full Wipasz