Przedsiębiorcy złożyli wnioski

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zakończyła 9 maja br. przyjmowanie wniosków o dofinansowanie inwestycji w przetwórstwie środkami z działania Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” PROW 2007-2013. Przedsiębiorcy złożyli w skali kraju 813 wniosków, w których ubiegają się o pomoc w wysokości 1 610,4 mln zł. Złożone wnioski wyczerpują w 140,49% limit środków przewidzianych na to działanie w 2008 r. ARiMR może przeznaczyć w br. na ten cel 1 146,23 mln zł. N”

Najwięcej wniosków o dofinansowanie inwestycji w przetwórstwie przyjęły OR ARiMR: wielkopolski – 157, mazowiecki – 92, lubelski – 91 i kujawsko-pomorski – 72.

Oddziały Regionalne ARiMR przyjmowały wnioski na to działanie od 23 kwietnia do 9 maja br. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ostatnim dniem przyjmowania wniosków był następny dzień po dniu, w którym tegoroczny limit środków przewidziany na Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” został wyczerpany w ponad 120%.

Przedsiębiorcy występują o dofinansowanie w wysokości 1,98 mln zł w przeliczeniu na jeden złożony wniosek. O najwyższe dofinansowanie w przeliczeniu na jeden wniosek ubiegają się firmy z województw: dolnośląskiego – ponad 4,58 mln zł (na jeden złożony wniosek), zachodniopomorskiego – ponad 2,41 mln zł, podlaskiego ponad 2,37 mln zł i lubuskiego ponad 2,25 mln zł na jeden wniosek.

opr. MS, Wrp.pl