PROW 2009 na Pomorzu

W dni wczorajszym odbyła się w Filharmonii Bałtyckiej na gdańskiej Ołowiance konferencja podsumowująca wdrażanie w roku bieżącym wybranych działań PROW na Pomorzu Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w województwie pomorskim w roku 2009″. W regionie podpisano umowy na łączną kwotę przekraczającą 330 mln zł.”

Konferencja połączona była z uroczystością podpisania umów z zakresu podstawowej infrastruktury technicznej, m.in. z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Łączna kwota do zakontraktowania wynosi prawie 150 mln zł.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich to jedno z podstawowych źródeł wsparcia inwestycji na obszarach wiejskich. W 2009 r. na Pomorzu podpisano umowy na łączną kwotę przekraczającą 330 mln zł. Pieniądze te pozwoliły m.in. na budowę i modernizację świetlic, boisk wiejskich i placów zabaw. Na ten cel zakontraktowano dotąd kwotę 47 mln zł. Kolejny obszar działania PROW to np. zadania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, wytwarzaniu i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych. Kwota środków przeznaczonych w mijającym roku na ten cel wyniosła 150 mln zł. Kolejne ponad 25 mln zł przeznaczono na gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi, zaś na projekt Leader zakontraktowano ponad 135 mln zł.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności