Producenci trzody chlewnej znów zapowiadają strajki

W dniu 25 maja w Rogowie (powiat Żnin), odbyło się spotkanie rolników z województwa kujawsko-pomorskiego oraz Wielkopolski. Głównym tematem rozmów była ocena dotychczasowych działań podjętych w celu poprawy sytuacji na rynku trzody chlewnej. Spotkaniu przewodniczył prezes Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej Ryszard Kierzek. Rolnicy zdecydowali o kontynuacji akcji strajkowych.

Zebrani rolnicy mówili o skuteczności prowadzonego przez rząd skupu na rezerwy strategiczne Agencji Rynku Rolnego, która ich zdaniem była nikła. Źle ocenili również dotychczasowe prace prowadzone w kwestii poprawy sytuacji na rynku trzody prowadzone przez resort. Chodziło głównie o wprowadzenie zapowiadanych przez wicepremiera Andrzeja Leppera rozwiązań systemowych. Rolnicy krytycznie ocenili również działanie organizacji związkowych w obliczu kryzysu w rolnictwie oraz potrzebie stworzenia autentycznej reprezentacji rolniczej w oparciu o grupy producentów rolnych i zrzeszenia. Uznano, że jest potrzeba większego zaangażowania w całym tym procesie również izb rolniczych.

W związku z utrzymującą się cały czas niską ceną trzody, która jest poniżej opłacalności produkcji, rolnicy zdecydowali o potrzebie kontynuacji akcji protestacyjnej w sposób bardziej radykalny i skuteczny. Tym razem żądają, by do akcji przyłączyły się w sposób formalny izby rolnicze. W dniach 4-7 czerwca ogłoszone będzie pogotowie strajkowe w województwach wielkopolskim i kujawsko-pomorskim, które będzie polegało na oflagowaniu gospodarstw. Natomiast w dniu 5 czerwca w Gnieźnie odbędzie się kolejne spotkanie producentów trzody z tych województw, w celu omówienia dalszych działań. Rolnicy wyrazili też potrzebę spotkania się z wicepremierem Lepperem podczas wyjazdowego posiedzenia Komisji Rolnictwa, które ma się odbyć 20 i 21 czerwca w Sielinku k. Poznania.

źródło: Komunikat Wielkopolskiej Izby Rolniczej
Opracowanie: MS, wrp.pl