Pożyczki dla gmin

Kolejna szansa dla gmin i powiatów z terenów wiejskich na pożyczki w ramach Samorządowego Programu Pożyczkowego. Nabór do VII edycji Samorządowego Programu Pożyczkowego, finansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, rozpocznie się 7 listopada br. Zainteresowane gminy i powiaty z terenów wiejskich i małych miast mogą starać się o wsparcie na budowę dróg, zaopatrzenie wsi w wodę oraz inwestycje w oświatę.

Nabór wniosków do tej edycji Samorządowego Programu Pożyczkowego potrwa do 27 listopada br. Limit środków dla tej edycji konkursu wynosi 10 mln złotych. Oprocentowanie pożyczek wyliczane jest na podstawie średniej wartości wskaźnika WIBOR 3-miesięcznego
i obecnie wynosi 5,06 proc.

Gminy starają się najczęściej o pożyczki na budowę lub przebudowę dróg. Do tej pory, w pięciu edycjach programu, udzieliliśmy ich ponad czterdzieści – mówi Marek Zagórski, Prezes Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. – Inicjatywy z tej kategorii są zazwyczaj wynikiem potrzeby podniesienia bezpieczeństwa mieszkańców, usprawnienia ruchu drogowego, a także zapewnienia równomiernego rozwoju gminy – dodaje.

Do tej pory, w ramach pięciu edycji SPP, Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej udzielił pożyczek na kwotę ponad 35,5 mln złotych. Obecnie trwa proces weryfikacji dokumentów
i podpisywania umów z gminami, biorącymi udział w VI edycji programu.

O programie:
Samorządowy Program Pożyczkowy” jest kontynuacją wieloletnich starań EFRWP zmierzających w kierunku poprawy jakości życia mieszkańców wsi i małych miast. Jest on adresowany do gmin i powiatów, które chcą zrealizować inwestycje infrastrukturalne na terenach wiejskich (na wsi i w miastach do 20 tys. mieszkańców).
Pożyczki w ramach “Samorządowego Programu Pożyczkowego” udzielane są bez prowizji i bez dodatkowych opłat. Może ona zostać zaciągnięta na sfinansowanie 100% wartości zadania inwestycyjnego brutto. Jej maksymalna wysokość wynosi 1mln zł.
Pożyczka, zgodnie z opinią Centrum Zamówień Publicznych, może zostać zaciągnięta bez przeprowadzania przetargu.