Pozwolenie na budowę – porady

Samodzielne gromadzenie dokumentów, o które zostaniemy poproszeni podczas składania wniosku o pozwolenie na budowę, wymaga od wnioskodawcy wiele uwagi i czasu. By ułatwić sobie proces ich pozyskiwania, warto stosować się do kliku podstawowych zasad.

Gotowy projekt domu to nie wszystko. Aby przedłożone urzędowi dokumenty były kompletne, powinniśmy zlecić architektowi weryfikację, czy założenia uwzględnione w projekcie są spójne z wytycznymi Warunków Zabudowy dla wybranej przez nas działki.

Jeżeli nie są, architekt powinien wprowadzić zmiany do projektu.
W opracowaniu mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych pomoże nam uprawniony geodeta. Oczekiwanie na ten dokument wynosi średnio od 2 do 3 tygodni.

Zanim wbijemy pierwszą łopatę, konieczne będzie spotkanie z geologiem, który dokona ekspertyzy geotechnicznej warunków gruntowo-wodnych. Na podstawie tych badań podejmuje się decyzję o rodzaju fundamentów, na przykład czy w przypadku podmokłego gruntu lepiej będzie zastosować izolację fundamentów czy może trzeba wyżej posadowić budynek.

Jeżeli otrzymaliśmy informację, że teren pod budowę domu wymaga przeprowadzenia nadzoru archeologicznego, powinniśmy zlecić wykonanie specjalistycznych badań (dokumentacji fotograficznej i rysunkowej) archeologowi. Od wyników jego badania uzależniona jest kontynuacja naszych prac.

W sytuacji, gdy działka posiada status inny niż budowlany – rolny lub leśny – konieczne jest wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej lub leśnej we właściwym urzędzie Starostwa Powiatowego lub w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.

Końcowy projekt architektoniczno-budowlany należy złożyć w urzędzie w czterech jednakowych egzemplarzach. W dokumentacji tej muszą znaleźć się również kopie wszystkich uzgodnień i decyzji, które uzyskujemy w poszczególnych urzędach i instytucjach.

AT za ProAdapt