Poradnik dla lokalnych grup działania w zakresie opracowania lokalnych strategii rozwoju na lata 2014-2020

Informujemy o opublikowaniu na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Poradnika dla lokalnych grup działania w zakresie opracowania lokalnych strategii rozwoju (LSR) na lata 2014-2020.

Materiał ten jest wynikiem wspólnych prac przedstawicieli MRiRW, samorządów województw, lokalnych grup działania oraz lokalnych grup rybackich, a także szeroko zakrojonych konsultacji, w których udział wzięło m.in. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
Mamy nadzieję, że wskazówki i instrukcje zawarte w poradniku pomogą stowarzyszeniom właściwie przygotować się do funkcjonowania w kolejnym okresie programowania a zarazem przełożą się na opracowanie LSR wysokiej jakości, których realizacja w znaczący sposób przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich.
Link:
http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2014-2020/Rozwoj-Lokalny-Kierowany-przez-Spolecznosc-RLKS

MRiRW /AT/