“Polsus” ma już 50 lat!

W tym roku mija 50 lat od powstania Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej Polsus”. Uroczyste obchody odbędą się we wtorek, 21 października br., w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. “Polsus” to najważniejsza organizacja reprezentująca interesy hodowców i producentów trzody chlewnej w kraju.”

Pierwszy Krajowy Zjazd Delegatów wojewódzkich związków producentów trzody chlewnej bekonowej i szynkowej odbył się w Warszawie 30 listopada 1958 roku. Uczestniczyli w nim delegaci reprezentujący województwa: bydgoskie, gdańskie, krakowskie, poznańskie, rzeszowskie, warszawskie i lubelskie. Powołano wówczas do życia organizację społeczno-zawodową rolników, pod nazwą Polskie Zrzeszenie Producentów Trzody Chlewnej Bekonowej i Szynkowej, która działała w ramach kółek rolniczych. Funkcję prezesa powierzono Stanisławowi Grzelakowi.

Związek usamodzielnił się dopiero w 1981 roku. W tym samym roku odbył się walny zjazd delegatów związków wojewódzkich. Zmieniono też dotychczasową nazwę Zrzeszenia Producentów Trzody Chlewnej na Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej. Obowiązujący dziś, razem z tą nazwą, skrót Polsus”, został wybrany w drodze konkursu dopiero w roku 1989.

1 kwietnia 2003 roku, Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej “Polsus” przejął od Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt zadania w zakresie hodowli trzody chlewnej w Polsce, na podstawie zezwolenia wydanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W tym samym roku do “Polsusa” dołączyła Polska Federacja Hodowców Świń Zagrodowych z Poznania. Na przestrzeni działania Związku podstawowym celem była i nadal jest “obrona interesów producentów trzody chlewnej”, a po 1 kwietnia 2004 roku również obrona interesów hodowców. “Polsus” jest oficjalnie uznaną w całej UE organizacją hodowlaną. Prowadzi księgi i ocenę wartości hodowlanej nie tylko ras rodzimych, objętych ochorną zasobów genetycznych, ale również pozostałych ras hodowlanych w kraju.
Dziś “Polsus” to najważniejsza organizacja, która reprezentuje hodowców i producentów trzody chlewnej.

MS/Wrp.pl