Polsko – włoska konferencja o jakości i ochronie produktów regionalnych

Znaczenie polityki jakości i ochrona produktów regionalnych były tematem piątkowej konferencji zorganizowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz włoską fundację Qualivita. Konferencję otworzyli wspólnie, minister Marek Sawicki oraz przewodniczący Komisji Rolnictwa w Parlamencie Europejskim i jednocześnie prezes Fundacji Qualivita Paolo de Castro.

Obaj podkreślamy, że Wspólna Polityka Rolna jest potrzebna i ważna. Jest wprawdzie obciążona wieloma, zbędnymi procedurami biurokratycznymi. Zgadzamy się, że trzeba dokonać nowych podziałów pieniędzy, w sposób bardziej sprawiedliwy i odejść od historycznych zasad ich podziału” – powiedział minister Marek Sawicki

Przewodniczący Komisji Paolo de Castro podkreślił, że “chcemy utrzymać silną Wspólną Politykę Rolną, z dotacjami. Polityka ta ma przynosić korzyści 500 milionom obywateli Unii Europejskiej”. Zaznaczył także, iż należy się spodziewać w nowej polityce rolnej, że produkty tradycyjne i regionalne, będą odgrywały dużą rolę.

Spotkanie było okazją do zaprezentowania idei rejestracji i ochrony nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz osiągnięć Polski w tym zakresie.

“U producentów widać nie tylko fachowość, ale pasję i miłość do tego co robią. Bardzo często produkty te ożywiają region, ubogacają jego kulturę i folklor. Trzeba jednak pamiętać, że ich produkcja ma również wymiar ekonomiczny. To pieniądze pozyskiwane z ich sprzedaży. Tradycyjne formy produkcji są trudniejsze, naturalne i pracochłonne, dlatego ceny ich muszą być także wyższe” – podkreślił minister Marek Sawicki.

Przedstawione zostały także działania Fundacji Qualivita w rozpowszechnianiu informacji o znaczeniu systemu Chronionych Nazw Pochodzenia, Chronionych Oznaczeń Geograficznych i Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności oraz o produktach w nim uczestniczących.

Włosi zaprezentowali Atlas Produktów Regionalnych i Tradycyjnych Qualigeo oraz portal internetowy www.qualigeo.it. Zarówno Atlas, jak i portal są zbiorami informacji o produktach zarejestrowanych przez Komisję Europejską i obejmują także produkty polskie.
Obecnie na forum Unii Europejskiej toczy się dyskusja o przyszłym kształcie polityki jakości żywności zapoczątkowana opublikowaniem Zielonej księgi w sprawie polityki jakości produktów w październiku 2008 r. Wszystkie inicjatywy mające na celu wzmocnienie systemów jakości żywności i produktów w nich uczestniczących oraz przyczyniające się do wzmocnienia wiarygodności tych systemów w oczach producentów i konsumentów zasługują na uwagę. Należy zadbać przede wszystkim o sprawne funkcjonowanie systemu i o skuteczne informowanie o systemie i jego promocję wśród konsumentów i producentów.
Propozycje nowych rozwiązań legislacyjnych Komisja Europejska przedstawi pod koniec 2010 r.

Włoskie doświadczenia w zakresie polityki jakości żywności są znacznie bogatsze niż polskie, a tradycja ochrony wyjątkowych produktów we Włoszech sięga 100 lat. Polska od momentu akcesji do UE także aktywnie działa na tym polu. Do kwietnia 2010 r. do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, odpowiedzialnego za krajowy etap oceny wniosków wpłynęło 39 wniosków o rejestrację, z czego 34 zostały przekazane do Komisji Europejskiej. Zarejestrowanych jest 15 polskich nazw, 11 kolejnych wniosków o rejestrację przeszło badanie przez Komisję Europejską i zostało opublikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, a 8 zostało przesłanych do Komisji Europejskiej. Często wytwarzaniem jednego produktu uczestniczącego w systemie zajmuje się nawet kilkuset producentów.
Także w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 przewidziano dwa działania: “Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” oraz “Działania informacyjne i promocyjne” skierowane do producentów produktów regionalnych i tradycyjnych. W ramach działania “Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności” rolnicy uczestniczący w systemie mogą uzyskać pomoc przez okres 5 lat, w formie rocznej płatności, której wysokość została ustalona na podstawie kosztów stałych wynikających z uczestnictwa w systemie (maksymalnie 3200 zł/rok na gospodarstwo).
Natomiast w ramach działania “Działania informacyjne i promocyjne” wspierane są grupy producentów realizujących projekty z zakresu informacji i promocji produktów rolnych i środków spożywczych wyprodukowanych w ramach powyższych systemów jakości żywności. Beneficjenci mogą uzyskać refundację wynoszącą 70% kosztów kwalifikowanych, faktycznie poniesionych na realizację działań promocyjnych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności