Polskie kurczęta najmniej się cenią

Ceny kurcząt brojlerów w Polsce wzrosły. I, pomimo, że jest to największy skok cenowy w całej Wspólnocie, to i tak nasze kurczęta są najtańsze w całej Unii – ich cena to 68% średniej unijnej.

Według danych Komisji Europejskiej, średnia cena sprzedaży kurcząt brojlerów (tuszki patroszone z szyjami 65%) w Unii Europejskiej w lutym 2015 r. wyniosła 186,3 EUR/100 kg. Odnotowano tu niewielki wzrost w porównaniu do stycznia tego roku – o 0,4%. W skali roku ceny były o 3,5% niższe, a wobec średniej z lat 2010-2014 wciąż o 2,7% wyższe.
W lutym kurczęta podrożały w 10 państwach członkowskich, w największym stopniu w Polsce (+5,1% do 127,3 EUR/100 kg). Niewiele to jednak zmieniło w odniesieniu do unijnych standardów – ceny polskich kurcząt były ponownie najniższe w całym ugrupowaniu i stanowiły 68% średniej unijnej.

W 12 krajach ceny brojlerów w lutym obniżyły się, najbardziej w Szwecji, Portugalii i Włoszech (-6%). Najwięcej za kurczęta płacono tradycyjnie w Finlandii, Niemczech i na Cyprze (ok. 260 EUR/100 kg). Ceny kurcząt w UE obniżały się sukcesywnie od początku sierpnia do końca 2014 r. Na spadek cen wpływ miały czynniki sezonowe, niższe ceny pasz i wzrost produkcji drobiu na skutek poprawy jej opłacalności. Nieznaczny wzrost notowań w ciągu ostatnich dwóch miesięcy był wspierany rosnącym eksportem do krajów trzecich, zwłaszcza na rynki afrykańskie i azjatyckie.

Renata Struzik, źródło: FAMMU/FAPA