Polskie jabłka w drodze do Wietnamu

Kolejny już, wietnamski rynek otworzył się na polskie jabłka. Rodzimi sadownicy mogą już wysyłać owoce w tamtym kierunku.

Minister rolnictwa Marek Sawicki poinformował o podpisaniu przez polskie i wietnamskie służby fitosanitarne dokumentów, dzięki którym polscy sadownicy mogą eksportować jabłka do Wietnamu. Procedura oceny analizy ryzyka mająca na celu otwarcie dostępu do rynku wietnamskiego dla polskich jabłek trwała zaledwie 1 rok.
Już na początku października szefowie Służb Ochrony Roślin Polski i Wietnamu podpisali memorandum o współpracy w obszarze zdrowia i kwarantanny roślin oraz porozumienie określające warunki fitosanitarne, po spełnieniu których będzie możliwy eksport świeżych jabłek z Polski do Wietnamu. Tamtejszy rynek został dla nas otwarty 10.października.

Jak zauważa FAMMU/FAPA, w toku prac nad programem promocji gospodarczej branży rolno–spożywczej, Wietnam został wskazany jako jeden z 13 priorytetowych rynków. Potencjał eksportowy rynku wietnamskiego na jabłka szacuje się na około 75-100 tys. ton.
Renata Struzik, źródło: FAMMU/FAPA