Polskie jabłka popłyną za ocean…?

Polska dołączyła do grupy siedmiu państwa, w interesie których Unia prowadzi rozmowy z USA. W związku z tym, być może już we wrześniu br. będziemy mogli eksportować jabłka i gruszki za ocean.

Polska jest wśród siedmiu państw członkowskich UE, które mają szanse na eksport jabłek i gruszek do USA. Już w zeszłym polska administracja rządowa zaczęła się starać, abyśmy dołączyli do tej grupy krajów, dla których Komisja Europejska od kilku lat czyni starania mające na celu umożliwienie eksportu jabłek i gruszek do USA.

Dołączenie do tej grupy nie oznacza jednak, że nasze owoce mogą już popłynąć za ocean. Jest to dopiero faza wstępna procesu, a formalna decyzja wciąż jeszcze nie została podjęta przez stronę amerykańską. Jest jednak realna szansa, że nastąpi to jeszcze w tym roku, już na początku września.
Opracowywana wspólnie przez USA i Unię Europejską procedura eksportowa zakłada między innymi konieczność rejestracji przez służby ochrony roślin sadów i przechowalni oraz pakowalni, z których eksportowane byłyby owoce do USA. W przypadku rejestracji sadów zakłada się, że powinno to nastąpić przed 15 maja każdego roku, tak aby służby fitosanitarne mogły odpowiednio przygotować się do przeprowadzenia niezbędnych kontroli fitosanitarnych w trakcie sezonu wegetacyjnego.

Renata Struzik, źródło: FAPA/FAMMU