Polska oznacza krainę pól

Językoznawca prof. Witold Mańczak, członek Polskiej Akademii Umiejętności, emerytowany wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego uważa, że nazwomPolskaorazPolacydało początek plemię Polan, z którego wywodzi się dynastia Piastów. NazwaPolaniejest utworzona od wyrazupole- Polanie to po prostu mieszkańcy pól, jak wyjaśnia profesor na portalu PAP – Nauka w Polsce.

Prof. Mańczak uważa, że nazwaPolaniemusiała istnieć w języku mówionym znacznie wcześniej niż Polonia zapisana w XI w. po zjeździe gnieźnieńskim i wybita na denarze Bolesława Chrobrego. Nazwa plemienia Polan nie była wyjątkowa – na Rusi też istniało plemię o tej samej nazwie. Ale tamci Polanie nie mieli nic wspólnego z Polanami w Polsce.
Lingwista przypomina, że przymiotnikpolskazostał urobiony od słowapole. Polską ziemią nazywano pierwotnie ziemie, na której występowały pola. Jeżeli jedzie się przez Polskę, to widać, że jest ona pełna pól, jest płaska, równa. NazwaPolskapowstała na skutek opuszczenia drugiego słowa w wyrażeniuPolska Ziemia. Podobnie nazwa włoskiej prowincji Kampanii pochodzi od wyrazucampooznaczającego pole, a nazwa francuskiej Szampanii od wyrazuchampo tym samym znaczeniu”, tłumaczy.
Powszechna tendencja jest taka, że nazwy geograficzne pierwotnie dotyczą jakiegoś mniejszego obszaru, a potem ich znaczenie rozszerza się na coraz większe terytoria, uważa naukowiec.
Nazwa Portugaliawywodzi się od miastaPorto, aŚląsk pochodzi od małego obszaru u podnóży góryŚlężyi rzekiŚlęzy. Podobnie jest z nazwą Polski, która się pierwotnie odnosiła do obszaru zamieszkanego przez Polan, a później zaczęła oznaczać dużo większe terytorium, obejmujące także Śląsk, Mazowsze itd.
Rozmówcy PAP wydaje się całkowicie nierealny proces odwrotny, a więc rzekome wymyślanie przez średniowiecznych kronikarzy plemion Polan, Mazowszan czy Pomorzan.
Cała rozmowa i polemika z językowcami przeciwnymi tej tezie na portalu PAP – Nauka w Polsce.