Polska Izba Mleka najlepsza

Zdaniem 46% ankietowanych, Polska Izba Mleka najefektywniej dba o polskie mleczarstwo. To wynik przeprowadzonego w czerwcu sondażu przez Polski Portal Mleczarski Mleczarstwo.com. Ankietowani odpowiadali na pytanie Który związek najefektywniej dba o polskie mleczarstwo?””

Ankietą objęto cztery związki Krajowe Stowarzyszenie Mleczarzy, KZSM ZR, PIM oraz ZPPM. KSM to organizacja pozarządowa powstała w 1992 roku, skupiająca 125 członków. Jej członkowie biorą udział w kierowaniu podmiotami przetwórczymi, skupowymi, obrotu towarowego i różnymi instytucjami pracującymi dla potrzeb tej branży. Jednym z głównych celów Stowarzyszenia jest wielopokoleniowa integracja środowiska zawodowego mleczarzy, Europy i świata. KZSM ZR to dobrowolna, samorządna organizacja zrzeszającą spółdzielnie mleczarskie oraz inne spółdzielnie, których przedmiot działania wiąże się bezpośrednio lub pośrednia z produkcją, przetwórstwem i obrotem mlekiem bądź jego przetworami. Zrzesza 112 członków, w tym 102 spółdzielnie mleczarskie oraz 10 spółdzielni działających na rzecz mleczarstwa. Wśród zadań zrzeszenia jest obrona interesów polskiego mleczarstwa oraz rozwijanie spółdzielczości mleczarskiej, a także dostosowanie tego sektora do wymogów Unii Europejskiej. PIM to organizacja samorządu gospodarczego, utworzona w 2008 r. z inicjatywy środowiska mleczarskiego – spółdzielni i zakładów mleczarskich oraz firm współpracujących z mleczarstwem. Głównym celem PIM jest działanie na rzecz polskiego mleczarstwa głównie w zakresie ustawodawstwa, promocji oraz działań lobbingowych. ZPPM jest związkiem pracodawców, powołanym w 1999 roku. Zrzesza prywatnych przetwórców mleka, spółdzielnie mleczarskie, podmioty skupujące mleko oraz firmy działające w otoczeniu przemysłu mleczarskiego. ZPPM działa na rzecz rozwoju krajowego rynku mleka i przetworów mlecznych oraz promocji spożycia mleka i jego przetworów. Działa również w kierunku kształtowania pozytywnego wizerunku polskiego mleczarstwa i podnoszenia prestiżu branży na rynku UE.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności