Police podpisały kolejny kontrakt

Zakłady Chemiczne Police podpisały kolejny kontrakt z Keytrade AG. Tym razem umowa dotyczy sprzedaży nawozów wieloskładnikowych. W ciągu ostatniego roku Police zawarły z tą szwajcarską spółką umowy na łączną wartość 80,44 mln zł, w tym największa z nich, opiewająca na kwotę 36 mln zł, została zawarta w marcu.

W związku z zawarciem nowego kontraktu, jak podano w komunikacie spółki, w ciągu ostatnich 12 miesięcy łączna wartość umów Polic z Keytrade AG i podmiotami od niego zależnymi przekracza 10 proc. kapitałów własnych Polic.