POLICE” – bardzo dobre wyniki finansowe pierwszego kwartału”

W pierwszym kwartale 2008 roku Z. Ch. POLICE” SA zrealizowały 128,7 mln zł zysku netto przy przychodach w wysokości 706,7 mln zł. Na osiągnięcie dobrych wyników miała wpływ bardzo wysoka dynamika sprzedaży nawozów, zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym, a także uruchomienie wielkotonażowej sprzedaży amoniaku. N”

W pierwszym kwartale 2008 przychody ze sprzedaży były o 53,5% wyższe niż w pierwszym kwartale 2007 (460,4 mln zł). Jest to efekt przede wszystkim wzrostu wartości sprzedaży w grupie nawozów, zarówno w kraju, jak i w eksporcie.

Pierwszy kwartał charakteryzuje się wzrostem sprzedaży nawozów (+71,6%), co wynikało przede wszystkich z dynamicznego wzrostu we wszystkich grupach nawozów. Popyt na biel przy cenach z czwartego kwartału 2007 jest nadal stabilny, a jej sprzedaż utrzymała się na poziomie czwartego kwartału 2007.

W pierwszym kwartale 2008 roku wznowiono wielkotonażową sprzedaż amoniaku przy stale wzrastających cenach światowych. Wzrost sprzedaży amoniaku był wyższy o 14,4%. Pierwszy kwartał był również dobry dla Distarpolu, którego sprzedaż dynamicznie wzrasta przy ogólnej tendencji wzrostowej sprzedaży chemikaliów (+25,8%).

Rok 2008 zaczął się dla Z.Ch. POLICE” SA bardzo dobrymi wynikami finansowymi porównując analogicznie okres w roku 2007. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Zarządu, Spółka wypracowała bardzo dobre wyniki, utrzymując tendencję wzrostową. Intencją Zarządu jest podtrzymanie pozytywnej tendencji w wypracowywanych wynikach finansowych w kolejnych kwartałach.

źródło: Z.Ch.Police””

N”