Poldanor ze Złotą Statuetką Fair Play

Już po raz piąty Poldanor SA został uhonorowany tytułem „Przedsiębiorstwo Fair Play”. Uroczysta gala rozdania nagród odbyła się 7 grudnia w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Program „Przedsiębiorstwo Fair Play” jest to przedsięwzięcie, w którym oceniane są wszystkie aspekty działalności firmy, uwzględniające między innymi sposób i styl prowadzenia przedsiębiorstwa, a nie tylko jego wyniki ekonomiczne czy jakość produktów.

Poldanor SA otrzymał Złotą Statuetkę Fair Play, gdyż na co dzień respektuje wartości etyczne i wzorowo wywiązuje się ze swoich zobowiązań zarówno wobec klientów jak i dostawców. Zdaniem kapituły konkursu, firma wyróżnia się zespołem zaangażowanych, kreatywnych i zadowolonych pracowników. Dla Poldanor SA, społeczna odpowiedzialność i wrażliwość na potrzeby lokalnego środowiska są nie mniej ważne, niż satysfakcja klientów i osiąganie zysków z prowadzonej działalności.
Program „Przedsiębiorstwo Fair Play” działający od 1998 r. ma na celu promowanie rzetelnych i etycznych firm w Polsce, które deklarując swój udział w programie i poddając się całorocznemu procesowi weryfikacji są w stanie spełnić wszystkie wymogi regulaminowe wykazując uczciwość i wierność zasadom fair play w prowadzonej działalności.

Dodatkowe informacje o firmie Poldanor SA
Spółka prowadzi działalność od kwietnia 1994 r. Podstawową działalnością firmy jest chów i hodowla trzody chlewnej oraz uprawa roślin, a także produkcja energii odnawialnej w biogazowniach rolniczych. Główną bazę dla prowadzonej przez spółkę działalności stanowią wydzierżawione od Agencji Nieruchomości Rolnych byłe Państwowe Gospodarstwa Rolne w woj. pomorskim i zachodniopomorskim. Spółka prowadzi hodowlę trzody chlewnej w ponad 30 fermach oraz produkuje pasze w nowoczesnej wytwórni pasz w Koczale. Powierzchnia użytkowanych gruntów wynosi prawie 15 000 ha. Spółka zatrudnia 520 osób, a jej obroty wynoszą prawie 300 mln PLN.
Poldanor SA, prowadząc działalność w oparciu o filozofię zrównoważonego rolnictwa i społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, zwraca szczególną uwagę na dobrostan zwierząt, dba o środowisko naturalne i angażuje się w sprawy lokalnej społeczności. Od kilku lat spółka co roku zostaje laureatem programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”.
Oprac. EG