Pogłowie bydła i świń w Rosji

Pogłowie bydła w Rosji w marcu br. wyniosło 21,8 mln sztuk, czyli było o 2,1% mniejsze niż rok wcześniej.

Liczebność krów wyniosła 9,1 mln sztuk i zmniejszyła się o 2,2%. W tym samym czasie liczebność świń wzrosła o 4,1% i osiągnęła 17,1 mln sztuk. Pogłowie owiec wzrosło o 2% osiągając 22,5 mln sztuk. W pierwszym kwartale bieżącego roku w Rosji wyprodukowano 2,1 mln ton wołowiny, wieprzowiny i mięsa drobiu. Była to ilość o 11,4% większa niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Jest to wynik usilnych działań władz zmierzających do zwiększenia samowystarczalności Rosji pod względem produkcji mięsa.