PIR w kwestii upadłości PMB Białystok

Podlaska Izba Rolnicza informuje, iż w związku z ogłoszeniem upadłości układowej przez spółkę PMB Białystok, pracownicy Biur Powiatowych PIR będą świadczyć nieodpłatną pomoc przy składaniu wniosków do Sądu o odzyskanie wierzytelności od spółki PMB Białystok.

Adresy i telefony do Biur Powiatowych PIR na stronie internetowej www.pirol.pl w zakładce kontakt.

PIR