Pierwsze Forum Owczarskie w Brukseli

Około 130 ekspertów z 20 krajów produkujących baraninę przybyło do Brukseli, aby debatować o sposobach na polepszenie opłacalności i trwałości tego sektora, w ramach pierwszego Międzynarodowego Forum Owczarskiego. Inicjatorem Forum były Komitety Copa-Cogeca.

szczególności omówione zostały wyzwania związane ze spadkiem produkcji, utrzymanie popytu i osiągnięcie długoterminowej i zrównoważonej opłacalności. Szczególny nacisk został położony na sposoby zmierzające do sprostania oczekiwaniom konsumentów związanych z dobrostanem zwierząt, bezpieczeństwem żywności oraz wymaganiami śledzenia pochodzenia. Kwestie te zostały omówione z punktu widzenia rolników, przetwórców i handlowców. Była także mowa o promowaniu konsumpcji baraniny i jagnięciny, tak aby upadający sektor mógł planować przyszłość.

Forum było pierwszą próbą rozpoczęcia w międzynarodowym kontekście dyskusji na temat, jaki może być udział sektora hodowli owiec w walce ze zmianami klimatu. Przewodniczący Forum i Sekretarz Generalny Komitetów Copa-Cogeca Pekka Pesonen stwierdził, otwierając debatę, że długoterminowy, zrównoważony rozwój produkcji baraniny na świecie, a zwłaszcza w UE, stoi przed wyzwaniami, które powinny być zwalczane wspólnie. Dlatego zachęcam uczestników z całego świata do określenia sposobów na wspomożenie sektora w długoterminowej perspektywie.”

W Forum udział wzięli między innymi unijna Komisarz ds. Rolnictwa Mariann Fischer Boel, która omówiła przyszłość sektora baraniny w Europie, europoseł Liam Aylward oraz Sekretarz Stanu ds. Rolnictwa Szwecji Rolf Eriksson, którego wystąpienie podczas kolacji odnosiło się do sposobów ożywienia sektora owiec w Unii Europejskiej.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności