Perła i Złoty Kłos dla ZAK

Ponad 13 tysięcy rolników z całego kraju oceniło polskie nawozy, uczestnicząc w VIII edycji konkursu organizowanego przez czasopismo Zielony Sztandar”. Salmag® zsiarką został Perłą nawozową.”

Do konkursu Polskie Nawozy” swoje produkty zgłosili najlepsi polscy producenci nawozów, a oceniali je (od marca do grudnia 2009 r.) poprzez ankiety rolnicy zcałego kraju, opierając się na konkretnych efektach, jakie przynosi zastosowanie danego nawozu do użyźniania pól.
Komisja konkursowa wskładzie prof. dr hab Seweryn Kukuła zInstytutu Upraw Nawożenia iGleboznawstwa, prof. dr hab Edmund Kaca, dr Wiesław Golka, dr Andrzej Seliga zInstytutu Technologiczno-Przyrodniczego oraz doc. Janusz Igras zZakładu Żywienia Roślin iNawożenia – podsumowała punkty iprzyznała nagrodę dla ZAK S.A. Perłę otrzymał nawóz Salmag® zsiarką, a nagrodę wimieniu premiera Waldemara Pawlaka wręczał Eugeniusz Grzeszczak – Minister Kancelarii Premiera.
ZAK S.A. otrzymały także nagrodę specjalną zrąk Jarosława Kalinowskiego – posła do Parlamentu Europejskiego, honorowego patrona konkursu. “Złoty Kłos” został przyznany za wysoką jakość nawozów produkowanych wZAK.
Obok tych prestiżowych laurów ZAK został uhonorowany wyróżnieniem “Zielonego Sztandaru” za kreowanie wizerunku firmy: estetykę stoisk ifachową informację kompetentnych osób podczas międzynarodowych iregionalnych targów rolnych, atakże za współpracę zprasą rolniczą.”