Ósma biogazownia rolnicza Poldanoru otwarta

23 września 2011 r. w Giżynie w województwie zachodniopomorskim odbyło się uroczyste otwarcie nowej biogazowni rolniczej firmy Poldanor. W uroczystości udział wzięli m.in. Radca prawny w Ambasadzie Królestwa Danii w Polsce – pan Flemming Duus Mathiesen, Wiceminister Środowiska – pan Stanisław Gawłowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – pan Andrzej Butra, Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego – pan Jan Krawczuk oraz przedstawiciele gminy Kalisz Pomorski i powiatu drawskiego.

Poldanor SA to lider na polskim rynku biogazowni rolniczych oraz jeden z największych producentów rolnych w Polsce. Najnowsza biogazownia Poldanoru w Giżynie to już ósma tego typu inwestycja w Polsce i trzecią w województwie zachodniopomorskim. W najbliższych latach firma ma w planach budowę kolejnych 5 biogazowni.
Biogazownia rolnicza w Giżynie służy do produkcji biogazu i wytwarzania energii elektrycznej oraz cieplnej. Jako surowiec energetyczny stosowana jest gnojowica trzody chlewnej wymieszana z komponentami uzupełniającymi: kiszonka kukurydziana oraz produkty i półprodukty produkcji roślinnej i produkcji pasz. Wyprodukowana energia elektryczna jest częściowo wykorzystywana na potrzeby technologiczne biogazowni (5/10%) i pobliskiej fermy trzody chlewnej (10/15%), natomiast pozostała część (75/85%) jest sprzedawana do koncernu energetycznego. Energia cieplna uzyskiwana z chłodzenia silnika służy do procesów technologicznych biogazowni oraz będzie zużywana przez fermę oraz ewentualnych odbiorców zewnętrznych.
– Otwierając kolejną biogazownię konsekwentnie realizujemy naszą misję. Jej istotnym elementem jest efektywna i odpowiedzialna produkcja rolna z poszanowaniem środowiska. Wprowadzamy nowoczesne i przyjazne dla otoczenia technologie, a naszym celem jest zbudowanie biogazowni przy większości naszych ferm hodowlanych. Dzięki temu chcemy jak najlepiej jednocześnie zaspokajać dwie bardzo ważne potrzeby konsumentów: bezpieczna żywność i energia ze źródeł odnawialnych” – powiedział Grzegorz Brodziak, Prezes Zarządu Poldanor SA.
W skład biogazowni rolniczej Giżyno w obrębie Pomierzyn wchodzą następujące obiekty:
•plac na komponenty
•zbiornik wstępny – 950,0 m3
•zbiornik fermentacyjny nr 1 – 3 884,0 m3
•zbiornik fermentacyjny nr 2 – 3 884,0 m3
•zbiornik pofermentacyjny – 2 490, m3
•budynek techniczny
•budynek pomp
•system oczyszczania biogazu
•chłodnica
•stacja transformatorowa biogazowni
•zbiornik bezodpływowy na ścieki
•agregat prądotwórczy o mocy – 1063 kWe i 1103 kWt
•kocioł grzewczy o mocy – 1200 kW

Oprócz głównych obiektów uzupełniającymi elementami zagospodarowania terenu są: studnie i zbiorniki pomocnicze, drogi dojazdowe, sieci przesyłowe i przyłącza. Zbiornik dwukomorowy na gnojowicę zostanie wykorzystany do magazynowania i przechowywania nawozu organicznego ze zbiornika pofermentacyjnego. Dodatkowo będzie on pełnił funkcję zbiornika awaryjnego, gdzie w przypadku awarii przekazana zostanie cała zawartość uszkodzonego lub nieszczelnego zbiornika biogazowni.
Roczny wsad do biogazowni rolniczej Giżyno wynosi:
•wsad gnojowicy do 18 250 ton/rok
•wsad kiszonki kukurydzianej do 23 725 ton/rok

Roczna produkcja biogazowni rolniczej Giżyno:
•biogaz około 4 015 000 m3
•energia elektryczna około 9 311 880 kWh
•energia cieplna około 9 662 280 kWh
Jednym z priorytetów zarówno Unii Europejskiej, jak i Polski są obecnie kwestie budowy biogazowni rolniczych jako źródeł energii odnawialnej. Zakłady produkujące czystą energię są przyjazne środowisku, gdyż przyczyniają się do redukcji efektu cieplarnianego oraz pomagają zdywersyfikować źródła zaopatrzenia w energię. Roczna, szacowana redukcja gazów cieplarnianych CO2 biogazowni rolniczej Giżyno wynosi 26 000 ton rocznie.
W uroczystościach otwarcia nowej biogazowni udział wzięli:
•Radca prawny w Ambasadzie Królestwa Danii w Polsce – pan Flemming Duus Mathiesen
•Wiceminister Środowiska – pan Stanisław Gawłowski
•Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – pan Andrzej Butra
•Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego – pan Jan Krawczuk
•Wicedyrektor Departamentu Rynków Rolnych MRiRW – pan Kazimierz Żmuda
•Wiceprezes Agencji Nieruchomości Rolnych – pan Jarosław Denkiewicz
•Burmistrz Kalisza Pomorskiego – pan Michał Hypki
•Burmistrz Drawna – pan Andrzej Chmielewski
•Przewodniczący Rady Nadzorczej Poldanor SA – pan Tom Axelgaard
•Prezes Zarządu Poldanor SA – pan Grzegorz Brodziak

Źródło: Poldanor

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności