Nowy zastępca w IJHARS

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych ma nowego zastępcę. Została nim 12 lutego Dorota Krzyżanowska, związana z tą instytucją od początku jej istnienia.

Związana jest z Inspekcją Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) od początku jej istnienia w styczniu 2003, dotychczas pełniła obowiązki Dyrektora Wydziału Kontroli Jakości Handlowej. Poprzednio od 1984 roku pracowała w Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych, która na mocy ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych z 21 grudnia 2000 została przekształcona w Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

MS/Wrp.pl